Crossroad Exclusion and Gender – Arménie

single-image

Termín konání: 5.-13. červen 2014

Místo konání: Dilijan, Arménie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Marie Jenišová, Lukáš Dumský

Projektová brožurahttp://www.european-intercultural-forum.org/images/download/sem_am_gender_report.pdf

Report z projektu:

V rámci sedmidenního semináře „Crossroad Exclusion and Gender“ se v arménském Dilijanu sešlo na třicet mladých pracovníků a dobrovolníků z nejrůznějších neziskových organizací působících v Evropě, aby se společně zamýšleli nad diskriminací a genderovou nerovností ve společnosti a nad tím, jak tyto jevy zmírňovat. Složení skupiny bylo opravdu pestré – zastoupena byla Arménie, Gruzie, Ukrajina, Bělorusko, Estonsko, Lotyšsko, Španělsko, Itálie, Německo, Holandsko a Česká republika. 

 

Zábavné seznamovací a teambuildingové aktivity stmelily skupinu a vytvořily příznivý prostor pro samotné téma projektu. Po úvodním seznámení s důležitými pojmy jsme se zaměřili na konkrétní formy diskriminace a genderových stereotypů. Díky důvěrné a přátelské atmosféře jsme si mohli vyměňovat své názory a zkušenosti a navzájem se tak obohacovat. Bylo velmi zajímavé sledovat specifika jednotlivých zemí i osobní zaujetí účastníků v dané problematice. Poslední dva dny jsme se v malých skupinkách věnovali vytváření návrhů na proj ekty, které bychom chtěli v budoucnu uskutečnit. Jedním z témat bylo například mezinárodní školení pro mladé pracovníky a dobrovolníky, kteří se věnují dětem ohroženým sociálním vyloučením.

 

Téma i celkový program hodnotím jako velmi vydařený. Citlivý a profesionální přístup facilitátorek i kombinování různých metod neformálního vzdělávání napomáhaly k lepšímu uchopení tématu. Pracovali jsme jak individálně (fakta o stavu diskriminace a genderové nerovnosti v našich zemích, organizace v níž působíme, …), tak v malých skupinkách (diskuse, práce na projektech, …) i v rámci celé skupiny (hry, diskuse, návštěva místních neziskových organizací, …). Atmosféra, která panovala mezi účastníky byla velmi přátelská a otevřen&aa cute;. 

 

Hotel, v němž seminář probíhal byl útulný, často jsme během programu využívali i zahradu. Místní kuchyně byla výborná (mile mě překvapilo velké množství nejrůznějších zeleninových salátů). Součástí programu byla také tradiční arménská večeře, při které nechyběl typický přípitek, šašlik (grilované maso) a sladká tečka na závěr. To vše doprovázel mix tradičních a moderních tanců.  

 

Na semináři jsem se naučila novým dovednostem, obohatila se o zajímavé hry, zjistila, že se dorozumím, i když moje angličtina není perfektní a především získala nové přátele. Máte-li možnost, tak Vám účast na zahraničním projektu velmi doporučuji. Je to zkušenost, která stojí zato a kterou si nesete dál do života.

Maruška Jenišová

Možná se ti bude líbit