@CTIVATE — Turecko

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Fethiye, Turecko

Termín konání výměny mládeže: 18.—27. červen 2022.

Přípravné předprojektové setkání (APV = advance planning visit) se konalo v termínu 1.—4. červen 2022.  

Pro více informaci si důkladně přečtěte info-pack

Této výměně předcházel únorový tréninkový kurz ve Velké Británii. Více se o něm dozvíte zde.

Hostitelská organizace: Center for Innovative Approaches

Český tým: Marek Pleva (GL, APV), Tomáš Bárta, Adam Bubík, Jiří Šťourač, Timoteus Pospíšil

Report z projektu: 

Projekt s názvem @ctivate, kterého se náš český tým zúčastnil, byl navazující výměnou mládeže (youth exchange) na předhozí tréninový kurz (training course) který se konal ve Velké Británii. Na tento projekt si organizátoři vybrali krásné turecké město Fethiye, ve kterém jsme zažili mezi dny 18. – 27. června 2022 plno zajímavých chvílí v suprové mnohonárodní skupině mladých lidí.

Celkově se projektu zúčastnilo na 40 lidí z Arménie, Turecka, Gruzie, Velké Británie, Polska, Litvy, Ukrajiny a Česka. Cílem projektu bylo zvýšit participaci mladých lidí na veřejném životě jak online, tak offline formou jednotlivých aktivit, které byly vedeny převážně formou interaktivních seminářů, metodami zážitkové pedagogiky aj. Zkusili jsme si například vytvořit kampaň nebo ověřovat informace v kurzu media literacy. 

Nemohly chybět ani dva dny, kdy jsme se vydali prozkoumávat krásy Turecka jako takového a to v prvním formou safari výletu a ve druhém ve formě výletu na lodi po tamním zálivu.

Pro zhodnocení celého projektu bych uvedl, že jsme dostali díky EYCB jedinečnou možnost poznat další kultury, navázat kontakty a vytvořit přátelství, která bychom si jen těžko dokázali jinak vůbec představit. 

Těžko popisovat tak skvělé a neopakovatelné zážitky, které nám tento projekt zprostředkoval, myslím si však, že za celý český tým mohu říci, že se o těchto zážitcích nedá pouze číst, člověk si je musí zažít na vlastní kůži, což vřele doporučujeme.

                                                                                                                                                     Tomáš Bárta

Možná se ti bude líbit