Cuddlenation — Lotyšsko

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 9.—18. září 2022

Místo konání: Bajari, okres Ropazu, Lotyšsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack (kde také najdete přihlášku). Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Prosím odešlete svou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 3. července.

Počet účastníků/volných míst: 4 účastníci (ve věku 18-30 let) + 1 group leader (ve věku 18+, bez horního věk. limitu)

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €190 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €50/účastník

Prosím sledujte aktuální opatření (testy, karanténa) pro vstup do ČR ze zahraničí na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální restrikce (nutnost testů, karantény, atp.) pro vstup na území Lotyšska na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Účastnící se země: Německo, Itálie, Česko, Rumunsko, Řecko, Lotyšsko

Hostitelská organizace: Mindful Journeys

Popis projektu:

Pokud jde o lidské vztahy, hranice mohou postrádat svou podstatu. Chceme mít skvělé spojení s těmi, na kterých nám záleží (a někdy také s těmi, na kterých nám vůbec nezáleží), chceme být oblíbení a chceme mít pocit, že patříme. Až do té míry, že přestaneme respektovat své vlastní potřeby a touhy a ztratíme kontakt s tím, co je skutečně důležité.

Péče a soucit se všemi lidskými bytostmi, ale v první řadě – s námi samotnými.

MÁŠ HLAD?

Jak žijeme ve stále více technologicky zaměřeném, sociálně odpojeném světě, dotýkáme se navzájem mnohem méně než dříve. To, co někteří psychologové nazývají „hlad po kůži“ (také známý jako dotykový hlad), je potřeba fyzického kontaktu s člověkem.

Uspokojení hladu po kůži vyžaduje smysluplný fyzický kontakt s jinou osobou a nedodržení potřeby lidského doteku může mít hluboké emoční (méně štěstí, více osamělosti, větší pravděpodobnost prožívání deprese a stresu, nižší spokojenost se vztahem, poruchy nálady a úzkosti, neschopnost vyjádřit a interpretovat emoce, potíže s vytvářením bezpečných vazeb s ostatními), dokonce i fyzické (horší zdraví a více imunitních poruch) důsledky.

LIDSKÉ BYTOSTI POTŘEBUJÍ DOTEK SKORO TAK MOC, JAK POTŘEBUJÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY JAKO POTRAVINY A VODU.

Ale buďme upřímní – kolik z nás tento dotek denně dostává? Dotek, který je konsensuální, starostlivý a bezpodmínečný? Kolik z nás vlastně ví, jak nabídnout ten dotek druhému?

Může být těžké zůstat si vědom našich vlastních osobních potřeb a omezení, a někdy ještě těžší být u těch jiných. Vítejte v Cuddlenation – prostoru a čase, abychom byli věrní sobě samým, a (znovu) se naučili dávat a přijímat fyzický kontaktu s lehkostí, láskou a respektem.

ZDE JE NÁŠ ZÁMĚR

Projektem Cuddlenation chceme dosáhnout následujících cílů:

▼ vytvořit pro sebe bezpečný prostor k prozkoumání konsensuálního, uctivého a láskyplného dotyku

▼ zvýšit povědomí o našem vlastním osobním prostoru a omezeních, naučit se vzájemně hluboce smysluplně propojovat

▼ sdílet různé metody spojené s všímavým pohybem těla a dotykem

▼ aby každý účastník dokázal udržet své osobní hranice, měl nástroje a pokyny k vyhodnocení toho, co je zdravé a potřebné

▼vytvořit soubor pečlivě vytvořených navazujících aktivit, jejichž cílem je sdílet podstatu Cuddlenation s místními v každé partnerské zemi

ALE PROČ?

Projekt Cuddlenation je ve své podstatě odpovědí na rostoucí bolest, kterou vidíme všude kolem sebe v našich komunitách, v našem prostředí, v naší ekonomice. Svět se zjevně vymanil z rovnováhy a je naším přáním a touhou podporovat ostatní v obnovování pocitu vnitřní důvěry a harmonie v sebe. Protože pocitem vnitřní harmonie začínáme také cítit vnější soulad s přírodou, lidmi a záležitostmi 21. století – začínáme přijímat věci takové, jaké jsou, lidi jací jsou, situace takové, jaké jsou, a tím může podniknout nezaujaté kroky k lepší budoucnosti, lepším a inkluzivnějším vztahům a rozumným rozhodnutím v různých oblastech našeho života.

Péče o planetu je to, co řídí tento projekt, a proto také přinášíme principy filozofie nulového odpadu. ​ ​

Snižujeme, co potřebujeme, opětovně používáme, jak jen můžeme, posíláme málo k recyklaci a kompostujeme to, co nemůžeme. Z tohoto důvodu vás také žádáme, abyste věnovali zvláštní pozornost tomu, co si s sebou přinesete a jak se v tomto projektu projevíte, a omezíte veškerý odpad, pokud jde o odpadky a nepotřebné obaly, ale také při používání vody, elektřiny a dalších zdrojů naší planety.

Profil účastníka:

– člověk bojující o vytváření smysluplných vztahů, má potíže s dáváním a přijímáním doteků kvůli omezujícímu přesvědčení a negativním zkušenostem z minulosti nebo nedostatek sociálních dovedností a schopnosti vyjádřit svou náklonnost,

– chce prozkoumat a stanovit jasné a zdravé hranice pro zlepšení osobních a profesních vztahů,

– má zájem o procvičování (nebo již procvičuje) uvědomělého pohybu a povědomí o těle, a to buď prostřednictvím meditace nebo jiných osvětových postupů, – ochota použít to, co se naučí v YE zpátky doma a v organizaci, – přeje si setkat se s podobně smýšlejícími vrstevníky, kteří také čelí podobné negativní a pozitivní zkušenosti, s kterými se podělí a získá podporu,

– pocházejí přímo z partnerských organizací nebo si přejí být zapojeni do jejich aktivit.

Důrazně doporučujeme, abyste také přemýšleli o tom, jak a zda budete moci něco přinést zpět do vaší organizace/komunity.

Možná se ti bude líbit