Decide You(th) — Rakousko

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 25. červen—2. červenec 2022 

Místo konání: Salzburg, Rakousko

Pokud máte zájem í více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack

Hostitelská organizace: Verein MARK für kulturelle und soziale Arbeit

Český tým: Kristýna Podoláková, Martina Kvapilová, Jan Jakubec

Report z projektu: 

Guten tag,

 

tréninkový kurz, který nesl název “Decide Youth“, se konal 24.6. – 2. 7. 2022 v Rakousku, přesněji v krásném městě Salzburku.

Celkem se projektu účastnilo 18 osob – z Polska, Litvy, České republiky, Rakouska, Řecka, Španělska a Portugalska. Po organizační stránce vše zaštiťovala rakouská organizace MARK.

Po příjezdu do Hostelu Wolfgang`s nás organizátoři vřele přivítali večeří v podobě místní kuchyně, po večeři jsme byli ubytováni a seznámili se s ostatními účastníky z jednotlivých zemí. 

Během prvního dne jsme se zaměřovali na aktivity zaměřené na prolomení ledů mezi účastníky a vzájemnému seznámení. Prošli jsme si zajímavými ledolamkami, které byly velice originální a efektivní, jelikož na konci dne jsme se byli schopni navzájem oslovovat. V průběhu jsme si také vylosovali svého “secret friend“, kterému jsme během projektu měli dělat radost a věnovat mu pozornost. Vetšina účastníků byla na Erasmus+ projektu úplně poprvé, proto byl jeden blok věnován tomu, co obnáší realizace a účast na projektech financovaných a podporovaných z grantů EU.

V následujících dnech jsme si prošli mnoha aktivitami podporující a rozšiřující naše povědomí a schopnosti Decision making. V rámci kurzu jsme se nevěnovali pouze našim rozhodovacím schopnostem, ale zvládli jsme pokrýt také témata jako například “Visual design thinking“, dozvěděli jsme se jaké jsou možnosti vedení vlastních projektů a programů, ale také o přijímání a poskytování feedbacku. Posléze jsme v mezinárodních skupinách vytvořili a zrealizovali vlastní pro workshopy na témata, která byla úzce spojena s decision making procesem. Tyto workshopy byly velmi povedené a všechny týmy si vysloužily od trenérů ovace ve stoje.

V rámci pojektu jsme také absolvovali výlet v centru Salzburku, kde nás organizátorka Alexandra provedla po šlépějích Wolfganga Amadea Mozarta. Dále jsme byli provedeni tajemnými uličkami Salzburku a došli až k hradu na vrcholu kopce, s krásným výhledem na celé město.

V závěru projektu jsme obdrželi certifikace o účasti na projektu, takzvaný “Youthpass“. Zároveň proběhla závěrečná skupinová evaluace projektu a odtajnění toho, kdo je našim “Secret friendem“.

                                                                                                                                            Martina Kvapilová

Možná se ti bude líbit