Different Architectures, Common Cities — Turecko

single-image

Termín konání: 18.-25. listopadu 2013

Místo konání: Köyceğiz-Muğla, Turecko

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 1.1. výměna mládeže

Účastnící se země: Turecko, ČR, Estonsko, Španělsko, Rumunsko, Chorvatsko

Účastníci: Nora Hlavatá, Monika Hudečková, Monika Hajská, Jakub Bakule, Jan Bakule, Ondřej Korol

Report z projektu:

Projekt s názvem Different Architectures, Common Cities se konal v tureckém Köyceğiz, městečku na pobřeží krásného jezera. Na projektu se sešlo 6 národností, účastnící z Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, České republiky a Turecka. 

Samotný projekt měl řekněme dvě roviny. Tu první, formální, kterou organizátoři příliš nezvládli. Projekt víceméně postrádal organizaci a každý den se spíše narychlo vymýšlel program. Nutno dodat, že i na těch pár workshopech, které proběhly, se na organizaci podíleli více účastníci než samotní organizátoři. Druhá rovina těchto projektů je však ta neformální, tzn. možnost potkat se se zajímavými lidmi z nejrůznějších koutů světa a poznat rozdílné kultury. A k tomu měli účastníci projektu mnoho příležitostí. Každý večer byla prezentována jedna ze zúčastněných zemí, mohli jsme ochutnat tamější pochoutky a poznat tradiční zvyklosti. Kromě toho jsme také podnikli výlet ke Středozemnímu moři, poznali jsme pohostinnost Turecka a všichni jsme si užili mezinárodní atmosféru.

Proto, i přes nedostatky projektu, jsem si projekt užila a rozhodně to nebyl můj poslední. Kde jinde má koneckonců člověk možnost během jednoho týdne vidět bulharskou svatbu, tančit tradiční rumunské tance a naučí se gestikulovat po turecku. 

Nora Hlavatá

Možná se ti bude líbit