Frugal Living — Chorvatsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 5.—11. prosinec 2022

Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko

Český tým: Vanesa Nechalová (GL), Kamila Borovcová, Hana Navrátilová, Petr Kolář, Pavel Kolář, Tomáš Satke, Zuzana Palkovičová, Martin Kotyk, Miroslav Štěpánek

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Ekonomska Klinika

Report z projektu:

V průběhu dní 5. až 11. prosince jsem se spolu se zbytkem českého velmi vřelého týmu zúčastnila výměny mládeže v krásném chorvatském Záhřebu. Projekt nesoucí název Frugal Living zprostředkovala tamější nezisková organizace Ekonomska klinika, která sem vyslala nejen hlavní organizátorku Miu Štrelov, ale také zbytek chorvatského týmu, který jí po celou dobu napomáhal a tím přispěl k úspěšně provedenému, nutno podotknout jejich oficiálně prvnímu, projektu.

Ubytování spolu s konferenční místností nám poskytl vánočně vyzdobený Chill Out Hostel, ve kterém jsme se rovněž dennodenně stravovali. První setkání všech účastníků proběhlo v podvečer na vyhřáté střeše nedalekého Swanky Monkey baru, kde jsme se představili a pomocí binga stihli něco málo o účastnících zjistit.

Den na to jsme vedli oficiálně první den programu. Během toho jsme měli možnost se dozvědět nejen o organizaci pořádající projekt, ale i o možnosti využití Youth Passu, o Erasmu a jeho podstatě a také nám byl představen plán na následující týden. Poté jsme tehdejší odpoledne strávili pozvolna a to tím, že jsme ve skupinách pořádali tzv. Scavenger Hunt, při kterém jsme mimo jiné objevovali krásy Záhřebu a ochutnávali speciality vánočních trhů.

Další dny probíhaly poklidně dle dané agendy, jež nám byla zaslána. Nezbytnou součástí dne byly energizery, které nás vždy úspěšně nastartovaly a většinou moc rozesmály. Pomáhaly nám mimo jiné zapamatovat si jména účastníků, kterých bylo dohromady kolem 40. Tito lidé pocházeli z různých zemí, a to ze Španělska, Bulharska, Rumunska, Řecka a samotného Chorvatska. Pro necelou polovinu účastníků byl projekt zároveň kulturním šokem, a to proto, že se jednalo o jejich první zkušenost s Erasmem a doufejme, že ne poslední.

Ekonomska klinika nás během programu učila mnoha věcem především pomocí PowerPoint prezentací a díky zvědavým účastníkům a jejich zájmu jsme se vždy přiučili o to víc. Jak již z názvu projektu vyplývá, jednalo se ve zkratce o něco jako finanční gramotnost a dovednost hospodařit s penězi. Často jsme porovnávali finanční situace jednotlivých zemí, probíhající inflaci a ve skupinkách jsme pak mívali za úkol najít řešení, jak s inflací nakládat jako student nebo jak se ji snažit zredukovat z pohledu vlády. Rovněž jsme se naučili, jaké druhy karet existují; od klasické debetní nebo kreditní karty po charge nebo nákupní úvěrové. Dosti zajímavá byla také prezentace o šetření peněz a investicích, při které jsme se dozvěděli dokonce i o zkušenostech účastníků projektu. Dále jsme probírali půjčky, rozdíly mezi hrubou a čistou mzdou a den jsme vždy zakončili reflexí a opakováním. Nezbytnou součástí programu byla spolupráce a týmový duch, který doprovázel tyto původně úplně cizí lidi a vytvořil mezi nimi pevná přátelství. Obrovským zážitkem byla také návštěva ekonomické fakulty univerzity v Záhřebu, na kterou jsme byli pozváni. Zájemci měli tak příležitost prohlédnout si prostory fakulty a zhlédnout film, který se zde promítal.

Předposlední večer byl věnován tzv. intercultural evening, kdy jsme ochutnávali speciality a nápoje pocházející z účastnících se zemí, taktéž jsme se naučili tradiční tance jednotlivých zemí a soutěžili v kvízech o právě těchto zemích.

Ve svém volném čase jsme se snažili být pospolu, chodili jsme bruslit na obrovské kluziště na vánočních trzích, tzv. Adventu u Zagrebu. Objevovali jsme město, jeho muzea, památky, Horní a Dolní část Záhřebu a po večerech popíjeli teplé svařáky a hráli společenské hry.

Dny plynuly, a tak jsme se poslední den projektu slavnostně rozloučili, dostali jsme dárečky a Youth Passy, vyhlásili vítěze foto soutěže a večer jsme to ještě oslavili spolu s Chorvaty, kteří zrovna slavili vítězství v semifinále Mistrovství světa ve fotbale.

Na závěr bych ráda poděkovala organizaci Ekonomska klinika společně s EYCBem za tuto jedinečnou příležitost, za nové zkušenosti, a především skvělé a nezapomenutelné zážitky.

Vanesa Nechalová

Možná se ti bude líbit