Digital Marketer — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Alijó, Portugalsko

Termín konání: 12.—18. září 2023

Český tým: 3 účastníci 

Přečtete info-pack

Hostitelská organizace: VR Marketing Association

Report z projektu:

Projekt The Digital Marketer byl organizován ve městě Alijo v Portugalsku. Tento projekt měl za cíl reagovat na několik klíčových potřeb:

– Potřeba konkrétních nástrojů a prostředků pro odborníky v oblasti mládeže, kteří by trénovali mládež v oblasti digitálního marketingu.
– Potřeba specifických digitálních dovedností v oblasti marketingu mezi mladými lidmi.
– Potřeba spojení na trhu práce mezi existujícími a požadovanými dovednostmi mladých lidí.
– Potřeba snížit vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí.

Mimo tyto cíle projektu můžeme hovořit o rozvoji dovednosti multikulturní kompetence vzájemně mezi účastníky z Portugalska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Litvy a České republiky.

Organizace VR Marketing Association

Projekt byl pořádán organizací VR Marketing Association spadající pod Brand22, která rozvíjí digitální marketing v regionu Vila Real, Portugalsko. VR Marketing Association má za účely podporovat a povzbuzovat sociální projekty v severním regionu Portugalska na základě sociálních principů, které motivovaly její vznik. Organizace také poskytuje podporu v oblasti sociální inkubace, šíření znalostí týkajících se marketingové strategie a rozvoje dovedností v oblasti marketingu. VR Marketing Association aktivně organizuje diskusní skupiny, fóra a programy s cílem rozvíjet dovednosti v oblasti marketingu, zejména mezi mladými dospělými.

Průběh Projektu

Projekt The Digital Marketer probíhal od 12. září do 18. září a zahrnoval intenzivní týden plný aktivit zaměřených na digitální marketing. Během tohoto období byly naplněny cíle projektu, včetně rozvoje klíčových znalostí popsaných výše.
Jedním z vrcholů projektu byl kulturní večer, kde všechny týmy prezentovaly svou zemi a kulturu. Tato akce poskytla účastníkům jedinečnou možnost lépe porozumět různým kulturám a rozšířit své kulturní obzory. Týmy přinesly na ochutnání místní speciality a tradice, což posílilo mezilidské vztahy a obohatilo celkovou atmosféru projektu.
Během projektu byly organizovány team-buildingové aktivity, které posílily spolupráci mezi účastníky. Tyto aktivity, zaměřené na komunikaci a týmovou práci, pomohly vytvořit silné a efektivní týmy, které dokázaly úspěšně řešit úkoly související s digitálním marketingem.
Díky projektu došlo k rozvoji klíčových znalostí v oblasti digitálního marketingu, zahrnujících digitální dovednosti, týmovou spolupráci a široký přehled o různých aspektech marketingu. Projekt ukázal sílu mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus v rozvoji mladých lidí a podpoře jejich kariérního růstu.

Vojtěch Š.

Možná se ti bude líbit