Digital vs. Corrupt — Srbsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 2: kooperativní partnerství (Capacity building in the field of Youth – Western Balkans). Tréninkový kurz. Další setkání se budou konat (termíny budou oznámeny) v Severní Makedonii, Bosně a Herzegovině a Černé Hoře.

Přetěte si, jak vypadal kick-off tohoto dlouhodobého projektu v Ljubljaně, Slovinsku v lednu 2024.

Tréninkový kurz:

Místo konání: Pirot, Srbsko

Termín konání: 21.—26. duben 2024

Český tým: 1 účastník (ve věku 18—35 let). 

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: EPEKA (Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational
Programmes and Technology EPEKA)

Report z projektu: 

Digital vs. Corrupt  training course v rámci kooperativního partnerství proběhl 21.4.- 26.4. v srbském Pirotu. Jednalo se o druhou klíčovou akci dlouhodobější kooperace, která sdružuje 13 partnerů, za kterou stojí hostitelská organizace EPEKA. Cílem DigitalvsCorrupt Erasmus+ je čelit korupci v oblasti západního Balkán a v EU za pomoci digitálních nástrojů a vzdělávat mládežnické organizace v problému korupce.

V rámci tohoto tréninkového kurzu jsme pokryli následující témata: úvod do problematiky korupce ve veřejném sektoru, právní rámec korupce a etické otázky spojené s korupcí, prevence a rozpoznání korupce. Tématy provázel expert z Transparency International, Thor, díky němuž jsme měli možnost proniknout do nelehkého tématu korupce ve veřejném sektoru. Byl také prostor na sdílení zkušeností jednotlivých partnerů a realit z různých zemí západního Balkánu a Evropy. V rámci tréninkového kurzu jsme pracovali nad toolkity.

Vzhledem k účasti partnera, kteří se angažují v oblasti LGBTQ+ aktivismu, jsme měli příležitost otevřít i téma lidských práv v oblasti LGBTQ+  během vedeného workshopu.

Poslední den proběhla konference uzavírající naše setkání s názvem  “Fighting against corruption in the public sector, between theory and the practice”.

Report z konference a video příspěvky zástupců organizací EPEKA byly publikovány ve dvou lokálních srbských zpravodajstvích – Pirotske Vesti a Pirot Plus online.

Články jsou k dispozici zde:

https://www.pirotskevesti.rs/korupcija-je-kao-duvanski-dim-svi-znaju-da-je-statna-ali-se-tesko-moze-iskoreniti-porucuju-organizatori-treninga-o-korupciji-u-javnom-sektoru/

https://www.plusonline.rs/u-pirotu-u-toku-trening-o-korupciji-u-javnom-sektoru-u-okviru-projekta-digitalizacijom-protiv-korupcije-digitalvscorrupt-

V rámci tréninkového kurzu jsme měli prostor na poznávání města Pirot včetně nejlepších restaurací ve městě. Balkánské speciality podávané v místních útulných restauracích byly výborné, stejně tak i pizza v místní pizzerii, která se pyšnila několika oceněními. Atmosféra skupiny byla úžasná díky tomu, že jsme byly menší skupina, a tak jsme se všichni velmi brzy spřátelili. I velká věková diverzita a zajímavé profesní pozadí účastníků přispělo ke skvělé dynamice kurzu.

V luxusním hotelu Ana Lux spa jsme měli k dispozici vše potřebné, včetně spa, sauny a fitness. Neformální setkávání nad tématy korupce tedy mohly probíhat i mimo prostory konferenční místnosti.

 I přes to, že má Pirot 45.000 obyvatel, jedná se o velmi poklidné městečko vesnického typu, které se nachází na úbočí Staré planiny.  Jeden den jsme také zavítali na odpolední výlet do srbského ortodoxního kostela Poganovo a prošli se v kaňonu kolem řeky Jerme.

Balkán má neobyčejné kouzlo a bylo mi více než potěšením strávit týden nad adresováním důležitého tématu korupce v tak úžasné, inspirativní a obohacující skupině lidí.

Zita K.

Možná se ti bude líbit