Eco ChangeMakers — Lotyšsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Pāvilosta (poblíž Liepaja), Lotyšsko

Termín konání: 1.—10. prosinec 2022

Český tým: Hana Slámová (GL), Denisa Veselá, Filip Lakosil, Ondřej Stuchlík

Prosím přečtěte si info-pack. 

Hostitelská organizace: RASIO “Perspektiva“

Report z projektu:

Projekt Eco ChangeMakers se konal 1–10. prosince v malebné přímořské vesničce Pāvilosta na západě Lotyšska. Celkem se jej účastnilo 20 lidí z Česka, Polska, Litvy, Rumunska a Španělska. Po organizační stránce vše zaštiťovala lotyšská společnost RASIO “Perspektiva”.

Všechno to začalo večerním příjezdem do Butterfly house – malebného domku na kraji Pāvilosty. A jaké pro nás bylo ráno překvapení, že malebný není jen dům samotný, ale i celé okolí. Přímo z okna jsme měli výhled na opuštěnou cihlovou továrnu, malé jezírko s vrakem lodi a jediného stálého obyvatele – beránka Rockyho. První den jsme tedy pochopitelně strávili nejen seznamovacími hrami, ale i průzkumem a focením této zajímavé lokality v rámci outdoorové „city game“.

Následující tři dny byly vyplněny krátkými “sessions”, během kterých jsme v malých skupinkách vypracovávali krátké prezentace, vzájemně si je přednášeli a diskutovali. Věnovali jsme se hned několika environmentálním tématům: životním cyklům různých typů odpadů, zvyšování povědomí o kompostování, výhodám a nevýhodám různých typů dopravních prostředků. Jeden celý den jsme též strávili prezentací hlavních ekologických výzev, kterým čelí naše státy. A ač jsou naše domoviny mnohdy velmi vzdálené, ekologické problémy překvapivě řešíme všichni přibližně stejné.

Na druhou polovinu pobytu jsme se rozdělili na dvě skupinky, abychom mohli pracovat na hlavních výstupech projektu: videu a brožurce. Celý Český tým se rozhodl přispět k tvorbě brožurky. Na přípravu konceptu, napsání informačního textu a grafické zpracování jsme měli vyhrazeno hned několik dní. V těchto dnech jsme krom práce na projektu absolvovali i další aktivity, které si pro nás organizátoři, ale i obyvatelé Pāvilosty připravili. Navštívili jsme na místní úřad, kde jsme se dozvěděli mnoho o lokálních ekologických výzvách a hrozbách – zejména nakládání s odpadem a mořské erozi. Užili jsme si exkurzi na místní chráněné území „Grey dune“ s hustým porostem léčivých islandských lišejníků. A nepochybným highlightem celého týdne byla beseda s žáky sedmé třídy v místní základní škole. Zahráli jsme si společně krátkou hru a poté v malých skupinkách diskutovali, v čem spočívá program Erasmus, proč je dobré cestovat, co je to udržitelnost a jak k ní přispívají u nich doma a ve škole. Žáci byli velmi aktivní, přátelští, a nakonec nás ještě provedli po celé škole.

Všechen volný čas v druhé polovině týdne jsme samozřejmě využili nejen k práci, ale i k zábavě. Společně s Litevským týmem jsme se na jeden den vydali do nedalekého města Liepāja prohlédnout si nejen centrum, ale i známé a velice fotogenické přímořské opevnění. Měli jsme také čas projít se po Pāvilostské pláži a hledat jantary, pro které je Lotyšsko a baltské země obecně světoznámé. A samozřejmě jsme si užili spoustu zábavy při večerním hraní her s ostatními účastníky. Nechyběly ani mezikulturní večery, kde každá země prezentovala svoji kulturu, a hlavně tradiční pochutiny. Jakožto Česká skupinka jsme se domluvili s Polským týmem na organizaci „Slovanského večera“. Krom společné ochutnávky národních pokrmů jsme s ostatními hráli hru „vyslov co nejlépe slovo napsané na tabuli“ a nakonec jsme se je pokusili naučit Belgické tance. Další dny nás pak čekal ještě „Románský večer“ spolupořádaný Rumunskem a Španělskem a „Baltský večer“ organizovaný účastníky z Litvy a Lotyšskými organizátory.

Výměna v Lotyšsku utekla jako voda. Získali jsme nové přátele, nové vzpomínky, zážitky, znalosti a určitě mohu říct, že nás ten týden všechny posunul. Chtěla bych tedy všem organizátorům, ale samozřejmě i účastníkům poděkovat za krásný týden. A brzy zase na viděnou na dalším Erasmus+ projektu.

Hana Slámová

Možná se ti bude líbit