Enhance Collaboration with Volunteerism — Turecko

single-image

Termín konání: 26. listopad – 4. prosinec

Místo konání: Kilyos, Sarıyer/İstanbul, Turecko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack

Účastnící-se země: Bulgaria, Croatia, Greece, UK, Czech Republic, Romania, Italy, Estonia, France, Sweden, Slovakia and Turkey

 Hostitelská organizace: TAV Mobility

Účastníci českého týmu: Kristýna Ambruzová, Tereza Hynková

Report z projektu:  ENHANCE COLLABORATION WITH VOLUNTEERISM

 

Tréninkový kurz s názvem Enhance Collaboration with Volunteerism se konal v tureckém Istanbulu, přesněji na jeho okraji v malém městečku Kilyos přímo u Černého moře.

Jak už je znát ze samotného názvu, projekt se věnoval dobrovolnictví, posílení aktivity dobrovolníků i činnosti organizací, které dobrovolníky vysílají či přijímají. Z tohoto důvodu byla část účastníků již součástí některé takové organizace a většina měla zkušenosti s podobnými projekty. Cílem kurzu bylo právě seznámení se s různými projekty nejen Erasmu+, ale i jinými, jejich organizací, průběhem, jak se jich můžeme zúčastnit atd. Jednoduše od nápadu přes jeho realizaci až po jeho evaluaci.

První den byl program volnější, protože nejprve bylo samozřejmě potřeba se seznámit s ostatními účastníky, takže následovaly seznamovací hry, společné vytvoření programu podle potřeb nás účastníků a obecné informace o tom, kde se nacházíme. Následující dva dny jsme diskutovali nad tím, co pro nás znamená dobrovolnictví, dobrovolník nebo nezisková organizace. Bavily jsme se o tom, jak má takový dobrovolník vypadat, jaká by měla být jeho motivace a přístup a věnovali jsme se i důležitým rolím v organizaci. Dále jsme si poměrně podrobně rozebrali jednotlivé programy Erasmus+ (Youth Exchange, Training Courses, ESC atd.) i jiné zajímavé programy, což nás jako participanty jednak seznámilo s požadavky, které musíme jako dobrovolníci splňovat pro účast, motivovalo nás to se přihlásit na takové projekty, ale současně to i členům organizací pomohlo k lepší budoucí funkci organizace.

Čtvrtý den nám organizátoři umožnili výlet do Istanbulu. Všichni participanti tedy odjeli do centra města za trochou té turecké kultury a samozřejmě za výborným jídlem.

Během pátého a šestého dne jsme šli více do hloubky a věnovali jsme se fungování organizací, které pracují s dobrovolníky. Například vybíráním dobrovolníků, volením priorit, tvořením rozvrhu pro dobrovolníky a řešením krizových situací. Dále jsme navzájem sdíleli svoje zkušenosti s online nástroji, které pomáhají s managementem (od aplikací až po webové stránky různého typu) a možnými způsoby evaluace zrealizovaných projektů.

Poslední den dopoledne jsme projekt hodnotili a účastníci, kteří jsou členy organizací přednesli nápady na různé projekty, čímž jsme došli až k networkingu. Vytvořili jsme tak mezi sebou kontakty a věřím, že některé organizace v budoucnu budou spolupracovat na projektech, čímž se dobrovolnická činnost opravdu posiluje a dalo by se říct, že projekt tak dosáhl svého cíle.

Moc bych chtěla poděkovat Evropskému centru mládeže Břeclav za možnost vyjet na tento projekt, TAV Mobility za jeho organizaci a především koordinátorce Büşre a školiteli Mehmetovi.

                                                                                                                 Tereza Hynková

Možná se ti bude líbit