Europe’s Got Talent – Itálie

single-image

Termín konání: 25.-31. březen 2015

Místo konání: Genoa, Itálie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit.

Účastníci: Eva Janečková, Pavel Sládek

Hostitelská/pořádající organizace: Progetti Europei di Cooperazione (P.E.C.O.) – Genova

Účastnící se země: Portugalsko, Nizozemí, Estonsko, Francie, ČR, UK, Rumunsko, Maďarsko, Litva a Německo

Report z projektu

Mezinárodní tréninkový kurz „Europe´s got talent“ pořádaný v Janově, Itálii v termínu 25. – 31. března 2015 se věnoval talentu a jeho vývoji. Spojoval 22 účastníků z následujících států: Česká republika, Portugalsko, Francie, Anglie, Holandsko, Německo, Estonsko, Litva, Rumunsko a Maďarsko. Pořádající organizací byla Asociace P.E.C.O., která sídlí právě v krásném městě Janově.

Téma talentu bylo velice zajímavé a dobře uchopitelné. První dny tréninkového kurzu byly věnovány seznámení účastníků a sebepoznání ve smyslu objevení svých vlastních talentů, jejich vývoji, nebo naopak jejich regresi a důvodů, co vedlo k jejich potlačení. Následující dny již byly věnovány vývoji talentů mladých lidí, se kterými se pracovníci s mládeží setkávají při své každodenní práci.

Nehledě na sociální, ekonomickou nebo kulturní historii jedince, každý je individuální osobností, která v sobě skrývá talenty, vášně a zájmy, které si musí uvědomit. V mnoha případech je důležitá právě role pracovníka s mládeží, aby se stal určitým leaderem či koučem pro tuto mládež ve smyslu pomoci v jejich individuálním rozvoji.  

Hlavními metodami, který byly používány během tréninkového byly metody neformálního a informálního vzdělávání (interaktivní metody, sdílení zkušení, reflexe, role-play, atd.).

Důležitými tématy byl tedy talent, vášně, motivace, inkluze, emoce, pomoc mladistvým. Tréninkový kurz byl zasazen do samotného centra Janova. Měli jsme každý den příležitost objevovat krásy města ve volném čase a procházet se po přístavu v krásném jarním počasí.

 

Přítomnost na tréninkovém kurzu byla velice obohacující nejen díky bohatému programu, spolupráci s organizátory, ale především také díky entuziazmu a nadšení vlastních účastníků tréninkového kurzu. Každý z nich měl nejeden příběh, který se nebáli sdílet a ze které jsme si my ostatní mohli vzít ponaučení a rozvíjet tak své obzory. Skupina byla velice silná, různorodá a jsem si jistá, že vazby, které vznikly mezi účastníky, povedou k budoucí vzájemné spolupráci, která je neocenitelná při hledání partnerů pro další projekty pořádané pod programem Erasmus+.

Eva Janečková

Možná se ti bude líbit