The Good, the Bad and the Ugly of Being an Entrepreneur — Polsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Katowice, Polsko

Termín konání: 12.—20. červen 2023

Český tým: 5 účastníků + 1 group leader

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Report z projektu:

Projekt s názvem „The Good, the Bad and the Ugly of Being an Entrepreneur“ se odehrával v polském městě Katowice. Účastnili se ho lidé z pěti různých zemí, konkrétně Česka, Ukrajiny, Polska, Gruzie a Albánie. Cílem projektu bylo prozkoumat různé aspekty podnikání.

Účastníci strávili několik dní v Polsku, kde se jim nabízela možnost poznat nové kultury a navázat kontakty s lidmi ze zahraničí. Projekt nabídl příležitost k diskuzím, školením a prezentacím na téma podnikání. Účastníci získali cenné informace a zkušenosti, které jim pomohou při jejich podnikatelských aktivitách v budoucnosti.

Během projektu měli účastníci také možnost prozkoumat město Katowice a jeho okolí. Byla jim nabídnuta kulturní a společenská aktivita, která jim umožnila lépe porozumět místnímu prostředí a tradicím. Společné aktivity a diskuse přispěly k posílení vztahů mezi účastníky a vytvoření mezinárodní sítě kontaktů.

Celkově lze říci, že projekt „The Good, the Bad and the Ugly of Being an Entrepreneur“ v Katowicích poskytl účastníkům cenné příležitosti k rozvoji jejich podnikatelských dovedností a mezinárodního porozumění. Účast v projektu umožnila rozšíření obzorů a navázání nových přátelství přes hranice jednotlivých zemí.

Tomáš Kačer

Možná se ti bude líbit