The Good, the Bad and the Ugly of Being an Entrepreneur — Polsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Katowice, Polsko

Termín konání: 12.—20. červen 2023

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18—30 let) + 1 group leader(ve věku 21+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Popis projektu:

V posledních letech se světová ekonomika stále ještě vzpamatovávala z krize, kterou vyvolal Covid 19, když Rusko rozpoutalo válku v Evropě, a tím i krizi v sociální, ekonomické a obecně ve všech oblastech. Ale jak řekl Albert Einstein, „uprostřed každé krize se skrývá velká příležitost“.

V čínském jazyce se slovo „krize“ skládá ze dvou znaků, z nichž jeden představuje nebezpečí a druhý příležitost. EU začala hledat účinné zdroje energie a diverzifikovat dodavatelský řetězec. EU také vzala v úvahu hrozby ze strany Ruska, proto zvažovala rozšíření Evropské unie, aby se vyhnula případným vlivům ze strany Ruska vůči partnerským zemím, a objevila nové způsoby spolupráce. Tato politika je mimořádně důležitá pro země, které získaly status kandidátské země a jdou za svými evropskými ambicemi.

V tomto nestabilním a nepředvídatelném prostředí se podnikání stalo mnohem obtížnějším. Podnikatelé si začali udržovat stabilní růst a vyhýbat se novým investicím. Zahájení podnikání pro mladé podnikatele se nyní zdá být ještě obtížnější. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto výměnu mládeže, abychom mladým lidem z různých zemí předali zkušenosti, dovednosti a možnosti, jak začít podnikat, a ukázali jim, že to jde i v této krizi.

Cíle výměny mládeže:

 • Sjednotit mladé lidi nadšené pro vzdělávání, podnikání a inovace;
 • Podpořit mladé lidi v tom, aby své zájmy proměnili v kariéru;
 • Podporovat podnikavost, týmovou práci a vůdčí schopnosti;
 • Zvýšit povědomí a smysl pro sociální podnikání mezi mladými lidmi;
 • Pro práci na podnikatelských nápadech, základních obchodních dovednostech a marketingových strategiích, včetně digitálních dovedností, plánujeme pořádat specializované workshopy;
 • Vybavit účastníky potřebnými měkkými dovednostmi a znalostmi a poté je nechat naučit, jak své nápady proměnit v životaschopné podnikatelské plány a strategie;
 • Rozvíjet vůdčí schopnosti, týmovou práci a podnikatelské dovednosti;
 • Podpořit toleranci, smysl pro rovnost a solidaritu, práci v multikulturním prostředí a řízení kulturně odlišných týmů;
 • Pomoci účastníkům překonat strach z neúspěchu a rozvinout pozitivní postoj k trhu práce.

Aktivity projektu:

 • Hry na prolomení ledů, energizéry a teambuildingové hry;
 • Každodenní hodnocení;
 • Představení příležitostí pro mládež, seznámení s programy Evropského sboru solidarity a možnostmi mezinárodní mobility, představení nástrojů Europass CV a Youthpass;
 • Mezikulturní večery;
 • Workshopy o podnikání naučí účastníky, jak používat Business Canvas k přeměně svých konceptů na životaschopné podnikatelské plány. Ve skupinách budou provádět brainstorming podnikatelských nápadů;
 • IT workshopy a aktivity;
 • Podnikatelské případové studie: Účastníci budou pracovat ve skupinách, aby analyzovali, prezentovali a zdůraznili poznatky z jedné případové studie neúspěšného podnikání.

Možná se ti bude líbit