Goodbye Violence — Arménie

single-image

Termín konání: 15.-22. července 2013

Místo konání: Dilijan, Arménie

Program a akce: Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Účastníci: Michaela Němečková, Jan Švec, Veronika Vostalová

Účastnící se země: Itálie, ČR, Lotyšsko, Finsko, Turecko, Polsko, Gruzie, Arménie

Report z projektu:

Abcházie, Jižní Osetie nebo třeba Náhorní Karabach. O konfliktech v těchto místech a o mnohých dalších diskutovaly téměř tři desítky mladých lidí z Arménie, Česka, Finska, Gruzie, Itálie, Lotyšska, Polska a Turecka. Tréninkový kurz zaměřený na řešení konfliktů převážně v mezinárodních vztazích se konal v horami obklopeném Dilijanu, arménském národním parku. Projekt byl podpořen z evropského programu Mládež v akci a pracovním jazykem byla již tradičně angličtina. 

Na týdenním tréninkovém kurzu účastníci z jednotlivých zemí porovnávali svoje názory a stanoviska co se týká konfliktů, identity a komunikace. Během projektu probíhaly diskuze jak mezi jednotlivci, tak mezi národními týmy. Ukázalo se, že účastníci vnímají a interpretují velké globální konflikty odlišně v závislosti na tom, z jakého regionu pochází. Během kurzu měli také všichni možnost otestovat, jakým stylem přistupují k řešení konfliktů, tj. zda mají radši situaci plně pod kontrolou a aktivně ji řídí, nebo jestli se snaží konfliktům spíše pasivně vyhnout.

Velká část celého tréninku byla věnovaná vyjednávání , umění získat při něm co nejvíce, schopnost udržet si svoji pozici, být asertivní a obhájit své zájmy. Poté se všichni soustředili také na nonverbální složku komunikace (gesta, mimiku) a ve dvojicích vyzkoušeli, jak vypadá aktivní (ne)naslouchání. Účastníci většinou pracovali v týmech; jejich úkolem bylo například pomocí nové techniky zmapovat a analyzovat různé velké globální konflikty, které později  prezentovaly celé skupině. Tak došlo na diskuzi nad současnými událostmi v Turecku a Gezi Park, světové dějiny a příčiny a důsledky jednotlivých válek.  V závěru se mluvilo také o peacebuildingu.

Součástí tréninku byly samozřejmě komunikační a tematicky zaměřené hry, workshopy, prezentace a krátká videa. Na závěr všichni aktivní účastníci dostali youthpassy, certifikáty o absolvování tréninkového kurzu. Za týden v Dilijanu se všem podařilo zdokonalit svoje vyjednávací schopnosti, dozvědět se o současných konfliktech na mezinárodním poli, navázat nová přátelství nebo třeba získat kontakty na dobrovolníky z jiných neziskových organizací pro případ další spolupráce. 

Michaela Němečková

Možná se ti bude líbit