Play without Barriers — Německo

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Berlín, Německo

Termín konání: 19.—27. duben 2022

Počet volných míst: 4 (ve věku 18-30 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku (odkaz v info-packu) co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě projektu v Německu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Německa (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: NGO Chance Berlin

Účastnící se země: Německo, ČR, Portugalsko, Španělsko

Popis projektu:

HRANÍ SI JE ZÁKLADNÍ VLASTNOSTÍ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI. JE TO UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJ PRO SDÍLENÍ A PŘIJÍMÁNÍ MYŠLENEK A POSTOJŮ.

Žít, abychom si hráli, nebo hrát si, abychom žili?

Pokud přemýšlíte o hrách jako o způsobu, jak transformovat realitu v našem vlastním vnímání, abychom dosáhli určitých cílů – ať už jde o to, být šťastní z výhry nebo získat nové zkušenosti v přátelském prostředí – pak většina společnosti je vlastně sada velmi dlouhých mezigeneračních her.

Před staletími jsme se dohodli, že orazítkované papíry mají určitou cenu. Dohodli jsme se, že útočení, krádež nebo mučení není přípustné a ti, kteří to dělají, mohou být legálně penalizováni. Slova existují na papíře v ústavách, federálních zákonech apod.

Ale současně jsou uplatňována v našich myslích a činech. Pravidla našich her mohou být měněna, pokud se na tom shodne dostatečné množství lidí.

Hrát si a učit se

Pokud k nim přistoupíme vědomě, mohou hry sloužit jako zprostředkovatelé mezi jednotlivcem a realitou prostředí, které ho obklopuje. Dokáží přimět miliony lidí zažívat emocionální jízdu na horské dráze, když v televizi sledují 22 lidí s míčem. Proměňují nás v krále a bohy, když budujeme říše na pískovišti a později při hraní počítačových her. A pomáhají nám učit se.

Když se rozhodneme hrát si, dočasně rušíme pravidla našich „stálých“ her. Kupujeme plastové domy na imaginárních ulicích za falešné peníze v Monopolech. Ale když hrajeme vážně, zkušenost ze hry se mění v dovednost uplatnitelnou ve skutečném životě.

Robert Kiyosaki, sériový podnikatel, se jednou svěřil, že jeho strýc, rovněž podnikatel, formoval Robertovo finanční myšlení tím, že s ním několik let hrál Monopoly.

Hra=změna?

Pomocí her můžeme přizpůsobit vnímání reality tak, aby bylo příjemnější. Radost je univerzální pro všechny lidi, a proto ignoruje bariéry v lidské interakci.

Pokud tedy budeme praktikovat hry, které stírají rozdíly a zdůrazňují naši pospolitost a rovnost, můžeme manifestovat inkluzi v našich životech i ve společnosti.

Cílem tohoto projektu je najít/vymyslet, vyzkoušet a shromáždit hry, které by se mohly stát nástrojem pro změnu postoje hráčů a pozorovatelů.

Cíle:

  • rozvíjet postoj k řešení problémů při řešení konkrétních otázek pomocí herních řešení na míru, hrami rozvíjet sebevědomí, kreativitu, pozitivní přístup, vedení, týmovou práci, spolupráci;
  • procvičit si přípravu her pro různé publikum, které by se v budoucnu daly využít v sociální práci, při pořádání akcí, přehlídek;
  • vytvořit online sbírku her, které lze využít při vzájemném vzdělávání při práci s tématy různých hranic. Budou zveřejněny na sociálních sítích s podrobným popisem pod hashtagem #playwithoutborders.

Koho hledáme?/ Profil účastníků:

5 účastníků + 1 group leader, kteří jsou:

  • ve věku 18-30 let
  • hraví
  • kreativní
  • iniciativní
  • zodpovědní
  • spolupracující

Naši ideální účastníci mají zájem řešit a objevovat „vážná“ témata pomocí her a podílet se na vytváření obsahu projektu.

Možná se ti bude líbit