Harmony Within — Irsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Woodstown, County Waterford, Irsko

Termín konání: 16.—23. červen 2024

Český tým: 3 účastníci (ve věku 18+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Waterford and South Tipperary Community Youth Service

Popis projektu:

Aim of the Project

‘Harmony Within : Empowering Self-Care Practices for Youth Workers’ is a transformative Training Course designed specifically for professionals working with young people. This comprehensive program focuses on fostering self-care, well-being, and resilience among youth workers, enabling them to provide the best support to the young people with whom they work.

The Harmony Within Training Course is designed to equip youth workers with the knowledge, skills and attitudes to effectively support their own mental health and wellbeing, and to follow psychological hygiene basics. This comprehensive Programme focuses on promoting positive mental health, resilience, and well-being among youth workers, while also addressing the unique challenges and pressures they face in today’s society.

Throughout the course, participants will explore various aspects of mental wellness, including understanding common mental health issues among young people, identifying early signs of distress, and implementing strategies for prevention and intervention. The training will cover evidence-based approaches, practical techniques, and self-care practices that can be integrated into the daily work of youth workers.

Key Topics

 • Understanding Self-Care : Exploring the concept of self-care and its significance in maintaining personal and professional well-being. Exploring the importance of mental health and psychological hygiene.
 • Identifying Individual Needs : Recognizing personal strengths, values, and triggers to better understand individual self-care requirements.
 • Boundaries and Balance : Establishing healthy boundaries and achieving a harmonious work-life balance to prevent burnout and compassion fatigue.
 • Nurturing Emotional Resilience : Developing strategies to enhance emotional resilience, manage stress, and cope effectively with challenging situations.
 • Mindfulness and Self-Reflection : Cultivating mindfulness practices and utilizing self-reflection techniques to increase self-awareness and self-compassion
 • Self-Care Rituals and Practices: Exploring a range of self-care rituals, techniques, and activities that can be easily incorporated into daily routines
 • Creating Supportive Environments: Promoting self-care within the workplace, fostering a culture of well-being, and encouraging peer support among youth workers
 • Sustaining Self-Care Habits: Developing action plans and accountability measures to ensure long-term commitment and sustainability of self-care practices.
 • Self-Care for Youth Workers : Highlighting the importance of self-care and providing practical self-care techniques to prevent burnout and maintain personal well-being
 • Early Intervention and Prevention Strategies : Learning to recognize early signs of distress and implementing proactive measures to prevent mental health concerns.
 • Building Resilience and Coping Skills : Equipping youth workers with tools and techniques to foster resilience, enhance coping skills, and promote well-being.

Outcomes

 • Participants will have developed effective techniques around stress management and will have created a personal ‘toolbox’ of self-help techniques.
 • Participants will gain a deeper sense of self-awareness, learn effective self-care strategies, and develop the resilience needed to navigate the challenges and demands of their profession.
 • By embracing self-care practices, youth workers will be better equipped to build authentic connections with youth, provide empathetic support, and create a positive and empowering environment that fosters the well-being and growth of the young people they engage with.
 • By the end of the course, participants will be empowered to create supportive environments, recognize mental health concerns, and provide effective guidance and assistance to promote the overall mental wellbeing within their organisations.

Approach and Methodology

This Training Course will be based on non-formal and informal education with a self-directed learning approach.

During this course participants are responsible for their own learning and the facilitators provide activities, and guide the participants through their own learning process.

The Training Course will be characterised by highly participatory, interactive and experiential methods. We’ll be outside in the natural environment of forests, coastline and mountains much of the time, so it’s important that participants will be prepared for all weather!

Some sessions will be complemented by theoretical inputs, and all of them will be followed by group reflection or self-reflection.

Profile of the Participants

Participants will be youth workers, project leaders and educators involved in youth work. The participants will have a multiplier role – in other words: they will adapt what they learn in this Training Course to their own context of working with young people. In their future projects and daily work they can incorporate tools, methods and theories which they have learned during this Training Course. They can also use their personal learning and development in their daily work with their own target groups.

Možná se ti bude líbit