Holistic Facilitation – Arménie

single-image

Termín konání: 10.-19. prosinec 2016

Místo konání: Dilijan, Arménie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Jitka Jurníková, Veronika Šromová, Šimon Hečko

Hostitelská organizace:  Loesje Armenia

Účastnický poplatek (vybírají si samotní organizátoři): €40

Účastníci se země: Arménie, ČR, Gruzie, Itálie, Makedonie, Moldavsko, Španělsko, Nizozemí, Rumunsko, Ukrajina

Report z projektu:

V horském městečku Dilijan v Arménii se od 10. do 19. prosince konal tréninkový kurz, na kterém se sešlo 26 mladých lidí z České republiky, Nizozemska, Španělska, Itálie, Makedonie, Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Gruzie a Arménie. Tématem kurzu byl osobní rozvoj a to hlavně v oblasti emocí – jejich chápání, vyjadřování i prožívání. První den jsme hráli poznávací hry, zapamatovali si svoje jména a získali nejlepšího kamaráda. Každému byl náhodně přidělen „best friend“ a některé aktivity probíhaly ve dvojicích přímo s ním, dále byl prostor sdílet mezi 4 očima své emoce a duševní pochody. Krok za krokem jednotlivé aktivity napomáhaly k budování vzájemné důvěry a respektu ve skupině, a otevíraly tak prostor pro sdílení. Velký důraz byl kladen na meditace a zklidnění se, které nesměly chybět na začátku každého dne. Meditace nebyly však jednotvárné, meditovali jsme klasicky vsedě, ve stoje, ale i ve dvojicích (zírání do očí partnera).

Lektoři pracovali hlavně s hudbou, výtvarným uměním a tancem, tyto nástroje měly pomoci s vnímáním a vyjadřováním emocí. Jednotlivé činnosti podkreslovala hudba, která dotvářela atmosféru, ale byla volena i záměrně tak, aby ovlivňovala emoce. Každý den se nesl v jiném tématu – emoce a hudba, pohyb a výraz těla, malování. S každým dnem jsme prostupovali hlouběji do svého nitra a snažili jsme se porozumět svému prožívání, stejně jako svým potřebám. K tomu jsme měli obrovskou podporu lektorů, neboť jsme byli rozděleni do dvou tzv. integračních skupin, ve kterých byl větší prostor i soukromí pro sdílení našich pocitů i strachů. Pokud někdo potřeboval, měl možnost lektory oslovit k soukromým konzultacím po oficiálním denním programu.

Ve druhé polovině kurzu jsme zjistili něco málo teoreticky o „Gestalt theatre“ a poté jsme si během pár aktivit vyzkoušeli hereckou improvizaci. Další den jsme se náhodně rozdělili do skupin po 3 lidech a společně začali vymýšlet workshop pro ostatní účastníky. Času na přípravu jsme moc neměli, během večera jsme se museli ve skupině dohodnout na tématu a průběhu workshopu, neboť další den ráno jsme si losovali pořadí jednotlivých skupin. Poté již prostor patřil pouze účastníkům, lektoři z povzdáli sledovali počínání jednotlivých skupin, a každé z nich udělili reflexi, zhodnocení kladů a záporů a doporučení. Možnost vedení workshopu a aktivit bylo velice užitečné, neboť jsme si v tolerantním prostředí mohli vyzkoušet vést skupinu a poučit se případně do naší praxe. Jak řekl lektor Diego, nebojme se dělat chyby, neboť díky nim se můžeme naučit něco pro další práci a postupně se zlepšovat.

Jitka Jurníková

Možná se ti bude líbit