Human Rights Education for Rural Youth: Seminar – Albánie

single-image

Termín konání: 3.-11. září 2016

Místo konání: Pogradec, Albánie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: seminář

Tento projekt byl navazujícím seminářem na tréninkový kurz Human Rights Education for Rural Youth, který se konal v březnu. Veškeré informace o březnovém tréninku se dozvíte zde.

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit tohoto semináře.

Účastníci: Michaela Šedová, Marcela Janků, David Hackl

Účastnící se země: Albánie, Černá Hora, Srbsko, Bosna a Herzegovina, Turecko, Makedonie, ČR, Rumunsko, Polsko, Řecko

Hostitelská organizace: Youth for Social Changes 

Report z projektu: 

Do Albánie jsme jeli letos už podruhé. Poprvé v březnu, na tréninkový kurz, podruhé v září, na seminář.  Společným tématem byla lidská práva a jak se o nich mohou vzdělávat mladí lidé z méně rozvinutých oblastí. Vše se konalo v prostředí albánského venkova, přímo u Ohridského jezera, poblíž města Pogradec.

Po příjezdu do hlavního města Tirana jsme absolvovali tříhodinovou cestu po klasické balkánské silnici, proto jsme byli rádi, že si můžeme odpočinout a nabrat dech. Program začínal až v neděli ráno. Čekali nás různé seznamovací hry, abychom se sblížili s novými účastníky a připomenuli si ty staré. Z tréninkového kurzu už jsme měli spoustu kontaktů, ale i na nováčky jsme byli zvědaví. Až jsme si konečně pamatovali všechny jména, mohli jsme začít mluvit o tom, proč tady vlastně vůbec jsme – o našich projektech, které jsme na prvním kurzu začali.

V první části projektu jsme se dozvěděli, jak provádět „Action research“ a navrhli náš projekt. Měl se týkat problematiky lidských práv v naší zemi. Český tým se zaměřil na téma diskriminace náboženských menšin. Během léta jsme prozkoumali veřejné mínění pomocí dotazníku, na který nám odpovědělo 250 lidí. Po zmapování situace jsme se tedy mohli vrhnout na plánování naší kampaně, což byla hlavní náplň dnů na tomto projektu.

Každý den jsme začínali bohatou snídaní s krásným výhledem na jezero. Od 9:30 do 13:00 byla první část programu, po vydatném obědě (který míval třeba i čtyři chody) následovala druhá část, od 15:00 do 19:00. Poté opět velká večeře a večerní zábava. První noc to byla „Intercultural night“, kde jsme předváděli to nejlepší k našich zemí a ochutnávali země cizí. Každý účastník nachystal pochutiny a pokrmy typické pro svou zemi a pak jsme to navzájem vyměňovali, protože „Sharing means caring“ :). Jiný večer jsme vyjeli ven z hotelu do restaurace, kde jsme dostali pizzu, což byla po albánském jídle docela změna. Zbytek večerů jsme měli volný, takže jsme se samozřejmě družili a sbližovali se sympatickými kolegy jiných národností.

A co jsme teda hlavně probírali? Způsoby, jak vést kampaň, metody a prostředky. Práci s médiemi a propagaci přes sociální sítě. Jakým způsobem se mohou mladí lidé aktivně zapojit do dění v jejich okolí. Možnosti, jak bojovat za svá práva. A toto všechno bylo formou her, diskuzí, workshopů a role-play. Bylo to velmi kreativní a obohacující a pomohlo nám to pohnout se s naším projektem o kousek dál.

Jeden z nejzajímavějších zážitků byla návštěva radnice v Pogradci. Sešel se s námi zde vedoucí odboru pro kulturní akce a práci s mládeží. Mluvil o tom, jak to v jeho městě funguje, na co jsou hrdí a co by naopak rádi napravili. Byl také zvědavý na naše postřehy a nápady. Poté jsme se vydali na výlet do města Korca, abychom trochu vyvětrali hlavy a seznámili se s místní kulturou. Podívali jsme se do pravoslavného kostela a také do mešity, navštívili muzeum školství (což vlastně byla první otevřená albánská škola) a vystoupali na pomník padlých vojáků, odkud byl nádherný výhled na město. Počasí nám na výletový den vyšlo krásně, takže rozhodně nebylo čeho litovat.

 

Lze jen těžko popsat jedinečnou atmosféru, kterou projekt měl. Možná to bylo kvůli místu konání – Ohridské jezero bylo opravdu půvabné. Možná pro to, že každý z účastníků byl něčím výjimečný a měl chuť měnit svět k lepšímu. Možná to bylo kvůli dobře vykonané práci organizátorů. Myslím však, že každý z těchto faktorů přispěl k tomu, abychom zde strávili parádní týden, něco poznali a naučili se, našli chuť a motivaci pracovat na našich projektech. Protože síla je v mladých lidech a abychom něco zlepšili, musíme zůstat ve spojení a navzájem si pomáhat. Díky všem, kdo nám tento zážitek umožnili a nebo byli jeho součástí!

Marcela Janků

Možná se ti bude líbit