Job R-Evolve – Activity 2: Entrepreneurship – Bosna a Herzegovina

single-image

Termín konání: 30. červenec – 8. srpen 2018

Místo konání: Sarajevo, Bosna a Herzegovina

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: dva, na sebe navazující tréninkové kurzy

Tento projekt se bude konat jako dva na sebe navazující tréninkové kurzy.:

  1. Job R-Evolve – Activity 1: Employability – Dures, Albánie, 13.-21. červen. Za ČR se této části zúčastní dva účastníci.
  2. Job R-Evolve – Activity 2: Entrepreneurship – Sarajevo, Bosna a Herzegovina, 30. červenec – 8. srpen. Za ČR se druhé části tohoto tréninku zúčastní tři účastníci.

Přečtete si info-pack (stejný pro oba dva tréninky).

Účastníci: Alice Primasová, Jan Kocián, Lukáš Libánský

Hostitelská organizace: More Mosaic

Účastnící se země: Švédsko, Albánie, Bosna a Herzegovina, ČR, Dánsko, Estonsko, ŘEcko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Španělsko

Report z projektu:

Job R-Evolve byla druhá část tréninkového kurz, tentokrát v Sarajevu. Trénink začal 30.7. a skončil 8.8. Země, které se účastnily byly následující- Albánie, Bosna a Herzegovina, Česká republika, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Španělsko.

Tento projekt se zaměřoval na podnikání a startupy. Během mnoha workshopů jsme se dozvěděli více o startupech, jak je financovat a řídit. Měli jsem za úkol vytvořit naše vlastní projekty, abychom si celý proces vyzkoušeli na vlastní kůži.

Všichni účastníci byli ubytováni v hotelu BM, který se nacházel na okraji města. Bydleli jsme ve společných pokojích v každém pokoji byli 2-3 účastníci různých národností. To nám také pomohlo při objevování nových kultur i během našeho volného času. Jídla byla během dne 3, ve formě bufetu a k tomu dvakrát denně coffee break. Den byl rozdělen do dopoledního a odpoledního bloku s programem ve formě workshopů či debat. Každá část programu měla rozdílná témata. Zároveň jsme měli několik studijních výletů, na kterých jsme měli možnost navštívit místní organizaci a samotné Sarajevo.

Během několika večerů jsme měli interkulturní program, pokaždé s jinými zeměmi, kde vybrané země prezentovali tradice své země, dostali jsme základní informace o daných zemích a zkusili typické jídlo. Při prezentaci České republiky jsme ukázali video představují naší zemi, později jsme rozdělili účastníky do několika skupin a dali jsme jim kvíz o České republice a výherce jsme odměnili typickou českou čokoládou. Nabídli jsme jim také ostatní typické české jídlo i pití.

Na závěr bych chtěla říct, že i přesto, že program nepatřil k nejintenzivnějším, byl to přínosný tréninkový kurz, ze kterého mám plno zážitků a zkušeností a nových kamarádů.

Alice Primasová

Možná se ti bude líbit