Journey into Identities — Francie

single-image

Termín konání: 12.-22. červen 2019

Místo konání: Bédeille, Francie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Přečtete si info-pack a shrnutí projektu

U tohoto projektu proběhlo přípravné předprojektové setkání zástupců národních skupin (tzv. APV = advance planning visit) a to v termínu 10.-13. květen v Bédeille. APV se zúčastnili Iva Černá a Lukáš Peluněk. Více o APV se dočtete zde.

Účastníci: Iva Černá, Wiktoria Kowalczyková, Daniel Branný, Alžběta Schulzová

Group leader: Lukáš Peluněk

Hostitelská organizace: SolAfrika

Účastnící-se země: Czech Republic, Italy, Spain, Cyprus and France

Report z projektu: 

Projekt Journey into identities se uskutečnil v malé jihofrancouzské vesničce Bédeille, kam se 12. června sjely týmy mladých lidí z Kypru, Itálie, Španělska, České republiky a Francie. Youth Exchange se konala pod záštitou organizace Sol afrika a kromě sebepoznání, jak už název projektu napovídá, byla hlavním tématem genderová diskriminace.

První den byl zejména seznamovací, snažili jsme se sblížit jak s ostatními členy youth exchange, tak i s novým poměrně spartanským prostředím. Následoval intenzívní program složený z diskuzí a spousty divadelních cvičení, z nichž mě nejvíce zaujalo divadlo utlačovaných. Je to metoda, kdy divadlo funguje jako forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Výhoda je, že se dá aplikovat na opravdu široké spektrum problémů společnosti a určitě stojí za to se tomuto druhu divadla pověnovat hlouběji. Uprostřed týdne jsme si strávili jeden odpočinkový den u jezera a pak jsme se zase dali do práce… Tentokrát nás čekal awareness day v blízkém městečku Martres-Toulosane, kde jsme v rámci hudebního festivalu rozšiřovali povědomí o genderové vyrovnanosti pomocí výtvarného umění a divadla.

I večery jsme často trávili aktivně. Zvlášť se povedl večer poezie, kdy jsme si udělali posezení venku a každý vybral nějakou báseň nebo text, co ho něčím inspiruje a předčítal dílo ostatním při západu slunce. Intercultural night jsme rozdělili dokonce do tří večerů a všichni jsme uvítali příležitost dozvědět se o ostatních zemích něco nového.

Za těch deset dní se naše skupinka – určitě i díky kontaktním divadelním cvičením – hodně sžila a jeden by těžko uvěřil, že se známe jenom těch pár dní. Musím říct, že se mi z Bédeille odjíždělo těžko. Ale těch pár slz na konci určitě vyvážilo to, co jsem se na projektu naučila a kolik zážitků jsem si odvezla.

Iva Černá

Možná se ti bude líbit