Just Think About This — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Termín konání: 12.—21. leden 2024

Český tým: 2 účastníci (ve věku 20+).

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: FPT Buzau, Romania

Report z projektu:

ERASMUS+ projekt v Rumunsku, který se konal ve vesnici Sarata na úpatí rumunských Karpat, byl mimořádným a obohacujícím zážitkem pro všechny účastníky. Cílem projektu bylo posílení kritického myšlení mezi mladými lidmi a vytvoření prostoru pro mezikulturní výměnu a spolupráci.

 Projekt přivítal účastníky z celkem 15 zemí, což přineslo širokou škálu perspektiv a kulturní rozmanitost do naší práce. Každá země přinesla své jedinečné zkušenosti a přístupy k tématu kritického myšlení, což obohatilo diskuse a interakce během celého projektu.

 Během projektu jsme realizovali různorodé aktivity a cvičení zaměřené na rozvoj kritického myšlení. Tyto aktivity zahrnovaly skupinové diskuse, simulace, hry a praktické projekty. Účastníci měli možnost spolupracovat a sdílet své nápady a perspektivy v rámci týmových úkolů a projektů, což posilovalo jejich schopnost kriticky reflektovat a analyzovat informace. Také jsme dosáhli několika významných výsledků. Účastníci zdokonalili své schopnosti kritického myšlení prostřednictvím aktivní účasti a reflexe. Navázali nové mezikulturní vztahy a porozumění prostřednictvím interakcí s účastníky z různých zemí.

Důležité je, že účastníci odcházejí s konkrétními nástroji a strategiemi, které mohou aplikovat ve svém osobním a profesionálním životě.

 ERASMUS+ projekt v Rumunsku na téma kritického myšlení byl mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné. Díky otevřenému dialogu, spolupráci a sdílení znalostí jsme vytvořili prostředí pro učení se a osobní růst. Tento projekt zanechal dlouhodobý dopad na účastníky i lokální komunitu a posílil hodnotu mezikulturního porozumění a spolupráce.

Josef Š.

Možná se ti bude líbit