Last Tree on Earth — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Covilhã, Portugalsko

Termín konání: 5.—14. červen 2023

Český tým: 9 účastníků + 1 group leader

Prosím důkladně si přečtete info-pack. 

Hostitelská organizace: Clube Nacional de Montanhismo Clube Alpino Português

Report z projektu:

Na devět nezapomenutelných dní se skupina zapálených jednotlivců z Rumunska, Španělska a České republiky sešla v malebném regionu Serra da Estrela nedaleko portugalské Covilhy, aby se zúčastnila projektu Erasmus+ Youth Exchange zaměřeného na ekologii a odlesňování. Tato zkušenost nám poskytla jedinečnou příležitost ponořit se do spletitosti přírody a zároveň podpořit mezikulturní porozumění a spolupráci.
 
Jedním z vrcholů tohoto projektu byly večerní prezentace, kde každá zúčastněná země předvedla svou kulturu, zvyky, stereotypy, jídlo a přírodní krásy. Prostřednictvím poutavých rozhovorů, kvízů a prezentací jsme si nejen rozšířili obzory, ale také jsme si rozvinuli hluboké uznání pro bohatství a jedinečnost každé kultury. Sdílení lahodných národních jídel a nápojů při tanci na rytmy jejich tradiční hudby nás sblížilo a vytvořilo trvalé vzpomínky na naše nová přátelství.
 
Jádrem projektu však bylo naše společné poslání pochopit a řešit kritický problém deforestace neboli odlesňování. Pod vedením odborných facilitátorů jsme se pustili do série her a aktivit určených k prohloubení našich znalostí o stromech a lesích. Tyto interaktivní aktivity nám umožnily učit se zábavným a praktickým způsobem, podnítily naši zvědavost a vyvolaly smysluplné diskuse. Díky práci v různých týmech jsme zjistili, jak přijmout a ocenit odlišné osobnosti a perspektivy našich vrstevníků. Prostřednictvím spolupráce jsme vytvořili koláže, fotky a videa, které přibližovali dané téma a problematiku.
 
Když jsme se vydali na vrchol majestátních hor Serra da Estrela, byli jsme v úžasu z úchvatných výhledů, které se před námi otevřely. Když jsme stáli na vrcholu pevninského Portugalska, uvědomili jsme si naléhavost zachování těchto přírodních divů a ekosystémů, které ukrývají. Kromě toho jsme měli tu čest prozkoumat město Covilha, kde jsme byli svědky soužití městského života s hlubokým respektem k přírodě. 
 
Projekt Erasmus+ Youth Exchange v Serra da Estrela poblíž Covilhy v Portugalsku byl nezapomenutelnou cestou, která překročila hranice a spojila jednotlivce se společnou vášní pro ekologii a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím kulturní výměny, společných aktivit a zážitků v přírodě jsme vytvořili pouta, která přetrvají daleko po dobu trvání projektu. Vyzbrojeni nově nabytými znalostmi a inspirací jsme odcházeli se závazkem chránit naši planetu a vytvářet udržitelnou budoucnost pro budoucí generace.
 
Závěrem lze říci, že projekt Erasmus+ Youth Exchange v Serra da Estrela byl transformační zkušeností, která spojila lidi z Rumunska, Španělska a České republiky, aby prozkoumali témata ekologie a odlesňování. Prostřednictvím kulturních prezentací, chutného jídla a radostného tance jsme oslavovali naši rozmanitost a budovali mosty porozumění. Zapojením se do her a aktivit jsme prohloubili své porozumění stromům a lesům a zároveň jsme se naučili spolupracovat s jednotlivci různého původu. Úchvatná krajina Serra da Estrela zanechala trvalý dojem a zdůraznila důležitost zachování našeho přírodního prostředí. Tento projekt sloužil jako katalyzátor osobního růstu, mezikulturního ocenění a sdíleného závazku k péči o životní prostředí.
 
Sára Severová
—–
 
Náplní projektu byli následující cíle a aktivity: Vytvoření 4 edukačních videí, která pomůžou kreativním způsobem zobrazit globální problémy s vylesňováním, požárů a dalších negativním aktivit člověka k přírodě. Následně navrhnout patřičné kroky jak se chovat v lese, abychom ho nezapálili apod. Vytvoření posteru a naučit se rozdíli mezi jednotlivými lesy a ekosystémy.
 
Projekt začal seznámení se mezi sebou různými hry na zapamatování si jmen kreativním způsobem. Během dalších dní jsme se učili neformálním způsobem o různých typech lesů, současná situace s lesy a volnou diskuzí o způsobech, jak můžeme jako jednotlivci a i se jako kolektivně aktivně zapojit k zachování lesů a jejich ekosystému, který je pro nás důležitý. Mimo jiné bylo zajímavé slyšet jak jednotlivé vlády z ostatních zemí (Španělsko, Rumunsko) adresují tento problém.
 
Rád bych vyzdvihl aktivitu sbírání plastu na nejvyšším vnitrozemním místě Portugalska – Strela Estrella, kde jsme strávili jedno celé odpoledne a nasbírali několik pytlů s plastovými malými částečky, které jsou například nebezpečné pro krávy, které se na území pohybovali.
 
V neposlední řadě jsme navštívili nejbližší městečko Covilhã, které jsme mohli poznat a zároveň ochutnat tradiční Portugalské jídlo.
 
Facilitátoři Rickey a Andrea byli velmi akční dvojka a jejich hry a enegizery byli zábavné. Oproti minulému projektu se mi líbilo, že program byl více soutěživý a i po snídani jsme jako tým museli přijít včas abychom mohli soutěžit v celopobytové hře, což nás přimělo chodit včas a budovat si tak režim a sebe-disciplínu. 
 
Byli jsme skvělý kolektiv, ve volném čase jsme chodili do krásné okolní přírody. Mockrát děkuji organizaci European Youth Center Břeclav za organizaci a možnost se sebe realizovat, poznat novou krajinu a reprezentovat Česko na společných aktivitách.
 
Antonín Kouba
 

Možná se ti bude líbit