Let’s Talk About Sex — Francie & Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží

Termíny a místa konání: 

  • 1. tréninkový kurz: Cornus, Francie, 20.—28. září 2023
  • 2. tréninkový kurz: Ponta Delgada, Azorské ostrovy, Portugalsko, 22.—29. říjen 2023

Český tým: 3 účastníci

Přečtěte si výsledky tohoto projektu v tomto překrásně zpracovaném Padletu: https://padlet.com/formateursces/let-s-talk-about-sex-y5i6e2dx62ys4u19/wish/2853121810

Report z 1. části projektu (Cornus, Francie, 20.—28. září 2023):

Projekt „Let’s talk about sex“ byl zaměřen na problematiku pohlavní výchovy a genderového vzdělávání ve vztahu k mládeži. Hlavním cílem bylo poskytnout účastníkům vědomosti a nástroje, jak tato témata efektivně a citlivě komunikovat s mladými lidmi.

V rámci tréninku jsme se zabývali různými koncepty týkajícími se genderu a sexuality a jejich historie. Důležitou součástí byla také výměna osvědčených postupů mezi účastníky z různých zemí a vytváření sítě odborníků zabývajících se sexuální a genderovou výchovou.

Během sedmi pracovních dnů jsme se věnovali teoretickému studiu, ale také jsme se učili, jak tato témata převést do praxe a jak je začlenit do naší práce s mládeží.

Aktivity během tréninku byly velmi různorodé. Zabývali jsme se například otázkou, jaký je stav sexuální výchovy v našich zemích a jaké osoby nebo hnutí nás mohou inspirovat. Díky metodě Skim reading jsme se seznámili s knihou King-Kong Theory od Virginie Despentes, která je považována za jeden ze základních stavebních bloků moderního feminismu.

Diskutovali jsme také o zobrazení orgasmu, znásilnění, exotiky, souhlasu nebo queer témat v médiích. Prostřednictvím pohádek a příběhů z našeho dětství jsme hledali archetypy a zamýšleli se nad tím, jak nám prospěly a v čem nás v dospělosti omezují.

Významnou součástí tréninku byla také témata svobodného a nestranného souhlasu a jak ho dát nebo rozpoznat u ostatních. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak přijmout, nereagovat nebo odmítnout něčí objetí a analyzovali jsme naše pocity a tělesnou řeč.

Projekt „Let’s talk about sex“ byl velmi úspěšný a poskytl účastníkům hlubší porozumění genderovým problémům a sexualitě, ale také jim poskytl nástroje, jak tato témata efektivně a citlivě komunikovat s mladými lidmi. Účastníci měli také možnost vyměnit si osvědčené postupy a vytvořit síť odborníků zabývajících se sexuální a genderovou výchovou. Celkově projekt přispěl ke zvýšení kvality práce s mládeží v této oblasti.

Lukáš

Report z 2. části tréninkového kurzu Ponta Delgada, Azorské ostrovy, Portugalsko, 22.—29. říjen 2023

 

Druhá část projektu Let’s talk about sex se konala mezi 22. – 29. říjnem 2023 ve městě Ponta Delgada na portugalských ostrovech Azory. Sem se sjelo na třicet pracovníků s mládeží ve formálním i neformálním sektoru, aby vzájemně pokračovali ve vzdělávání se, a sdílejí metod ohledně sexuální výchovy.

Nejprve bylo potřeba se znovu stát ze skupiny jednotlivců, kteří se tři týdny neviděli, fungující skupinou. A to jak zopakováním jmen i pro některé nové tváře, jež s námi ve Francii nebyly, tak i pro všechny zapomnětlivce. A dále pomocí aktivity Mission: impossible a rychlého rande.

Odpoledne už jsme se ale pořádně ponořili do tématu. Rozdělili jsme se do skupin podle věku cílové skupiny, s níž pracujeme, a snažili se dívat na čtyři zadané okruhy jako na něco, co aktuálně řeší oni a jakými činnostmi a aktivitami jim můžeme v porozumění pomoci. Přemýšleli jsme nad sexuálním a sexistickým násilím, souhlasu a respektu, intimitě a soukromém životě, potěšením a náklonností.

Druhý den dopoledne nás čekala série aktivit od účastníků. Začali jsme Mléčným koktejlem, neboli aktivitou na seřazení jednotlivých kroků romantického a sexuálního vztahu v časové ose za sebou. Některé aspekty vyvolaly bouřlivou diskuzi a nesouhlas. Následoval E-shop na lásku, tedy aktivita zaměřená na vliv sociálních sítích na vlastní prezentaci a jak s ní můžeme vědomě pracovat při navazování vztahů. A trojici uzavřela aktivita Motýli a stromy, která se týkala trénování ptaní se před tím, než se někoho dotkneme, a práci s přijetím i odmítnutím.

Odpoledne jsme sestavovali seznam událostí, které měly globální vliv na rozvoj sexuality a snažili se je zařadit na časovou osu. Takže jsme se například dozvěděli, že první vibrátor vyzkoušela už Kleopatra, která do krabičky z papyru vložila několik čmeláků, nebo že první latexový kondom vznikl roku 1855.

Před večeří nám Emi předvedla umění tzv. gestikulované konference, tedy francouzskému způsobu prezentace informací publiku na pomezí promluvy a divadla. Je založeno na vyprávění osobního příběhu, které však reflektují témata důležitá pro celou společnost, a používají vlastní zkušenosti jako argumenty. Vzniká tak veřejný prostor umožňující mluvit o tom, o čem bychom jinak neměli být oprávněni mluvit, vzhledem k našemu vzdělávání, sociálnímu statusu apod.

Na to navázala neverbální komunikace. Tedy jak ji využíváme jako organizátoři workshopů a kurzů pro mládež, ale i jak s ní můžeme pracovat jako přijímači právě od dětí. Vyzkoušeli jsme si ji pomocí živých soch a následné diskuze. (Věděli jste, že na udělání prvního dojmu jen při neverbální komunikace, tedy beze slov, potřebuje mozek až tři minuty?)

Debata okvětních lístků neboli debata starých Řeků, se odehrávala v krytém dvoře knihovny, ve které jsme měli naše pracovní setkání, a kde jsme mohli po vzorech starých filozofů a myslitelů volně korzovat dokola nebo posedávat na lavičkách a diskutovat. Témata byla trojí: Jeden z žáků řekl něco homofonního a ostatní se začali smát – co uděláte? Zeptáš se na otevřenou otázku, ale nikdo neodpoví – jaká bude tvá reakce? Při povídání o sexu a sexuálním násilí začne někdo plakat – jak se zachováš?

Praxe přípravy workshopů byla shrnuta do sdílení zkušeností. Jedna skupina se zabývala tím, co udělat před, během a po workshopu ve škole a druhá při vzdělávání školitelů.

Nesměl chybět ani populární Sex kviz, který nám jak osvětlil mezery ve vlastních znalostech ohledně sexuální výchovy, ale také dodal potřebné impulzy k dalšímu zkoumání. Byl to zajímavý a chytlavý prostředek jak zprostředkovat cenné vědomosti.

Ve třech lidech jsme si zkusili společně sepsat krátký příběh utopie či dystopie na téma: „V roce 2024 postihla planetu velká katastrofa, která změnila vše…“. Vzájemně jsme si pak poslechli příběhy o světové harmonii, třetí světové válce i první ženské prezidentce v USA.

Centrálním bodem druhé poloviny kurzu pak byla živá knihovna jako akce pro veřejnost, na kterou jsme se připravovali jak teoreticky, tak pak prakticky a individuálně. Účelem totiž bylo se stát knihou, která příchozím vypráví vlastní příběh o tématu genderové nerovnosti, sexuality, intimity či jiné dle našeho uvážení. Večer se vskutku povedl a nedostatek zájemců ze strany veřejnosti vyvážil zájem náš. Nakonec se na každou knihu přišel podívat minimálně jeden čtenář a to myslím, bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Vložená energie do přípravy a nakonec odměna za sdílení nelehkého a velmi osobního příběhu se tedy našla pro každého.

Celý týden byl velmi intenzivní. Jsem vděčná za mnoho metod, které jsem se naučila a mohu je nyní použít ve své praxi. Stejně tak jako za všechny sdílené momenty při pauzách na kávu nebo po večerech, které byly zaplněny smysluplnými diskuzemi a zajímavými tématy. Jsem také vděčná mě ranní partě, se kterou jsme chodili před programem plavat. A také za četné příležitosti, v nichž jsem mohla prozkoumávat ostrov a jeho krásy. Děkuji také organizátorům, Marii, Cécile, Cécile, Damienovi a především také Joanně, kteří se o nás celý týden starali. Mezinárodní školení bylo podpořeno z grantu programu Erasmus+.

 Lada

Možná se ti bude líbit