Decoded – Bulharsko

single-image

Termín konání: 16.-26. duben 2015

Místo konání: Ravnogor, Bulharsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Ivan Kobelev, Zuzana Husarová, Veronika Pavlová, Aneta Zemanová

Hostitelská/pořádající organizace: Synergy Bulgaria

Účastnící se země: Chorvatsko, Nizozemí, ČR, Rumunsko, Lotyšsko, Španělsko, Itálie, Řecko, Bulharsko, Kypr

Report z projektu

Ten, kdo se účastní projektu pořádaného organizací Synergy, se po něm nikdy nebude cítit stejně jako před ním. Projekt Synergy Coach – Decoded byl právě jedním z takových projektů. Když mi ostatní účastníci vyprávěli, jak silné zážitky si přivezli z programů pořádaných touto organizací, zprvu jsem jim nechtěla věřit, ale nyní musím potvrdit, že je tomu skutečně tak. Deset úžasných dní, které jsem strávila s dalšími 25 účastníky, 6 trenéry a 3 organizátory v malebné vesničce Ravnogor v bulharských horách, bylo pro mne něčím naprosto novým a nečekaným.

Decoded Projekt byl zaměřen na koučink, a to jak na self-koučink, tak také na koučink ostatních. Byl uzpůsoben začátečníkům i pokročilým v této oblasti lidských zdrojů, ale rozhodně to nebylo nijak limitující, protože celý projekt byl organizovaný a plánovaný tak, aby si z něj každý odvezl co nejvíce. V podstatě byl celý trénink zaměřený na tři klíčové oblasti, které můžeme v koučinku využívat: mysl, tělo a duši. Musím ocenit to, jak organizátoři postupně budovali celý výukový koncept. Nejprve jsme začínali zlehka – poznávali jsme koučink a jeho metody, ujasňovali jsme si, co pro nás vlastně koučink znamená a jak můžeme tuto metodu využívat. Takto se dělo hlavně v těch částech programu, kdy nám organizátoři představovali různé koučovací metody a kdy jsme řešili otázky, co je v koučinku funkční a co nikoliv.

Postupně však program nabýval na intenzitě, a začali jsme se zaměřovat na tělo pomocí různých pohybových, často párových či skupinových, aktivit. Ty probíhaly většinou odpoledne za doprovodu hudby a zkušeného trenéra Afonsa, který nám dal tu možnost poznat sílu našeho těla, pohybů a hlasu při koučinku i v běžném životě. Emočně a prožitkově nejsilnější pak byly ty části programu, kde jsme pracovali na duši či energii člověka. Cvičení a úkoly, kterými jsme všichni na kurzu prošli, měly často za cíl objevit a vyřešit hlavně naše vnitřní nastavení, strachy, hranice, potenciál. Také to byly ty programové části, které nás skupinově nejvíce stmelily a ve kterých jsme se vzájemně ohromně podporovali, a to již po několika málo dnech, co jsme spolu strávili v Ravnogoru.

Celý trénink byl poměrně hodně náročný, avšak velmi dynamický a kreativní. Začínali jsme pracovat již v dopoledních hodinách a končili jsme často až o půlnoci. To však nikomu nevadilo, a rozhodně nelituji toho, že byl kurz takto nabitý a že jsme měli stále co dělat. Program se odehrával v různých uskupeních. Byly jak celoskupinové pasáže, kdy jsme se často něco společně učili či objevovali řeč našeho těla na pohybových odpoledních, zároveň jsme však po celé trvání tréninku pracovali v malých skupinkách vedených trenéry, které fungovaly hlavně jako prostor pro sdílení našich zkušeností a pro vyjasňování otázek. Dále byly části programu, kdy jsme utvářeli páry pro trénink koučovacích nástrojů a zároveň jsme měli i několik momentů, kdy jsme měli být jen sami se sebou.

Jelikož byl trénink zaměřen na koučink, kromě výuky všech možných metod a nástrojů vhodných pro tento druh vedení lidí jsme také sami měli možnost si tyto osvojené techniky vyzkoušet na sobě navzájem. Nejprve jsme pořádali tzv. coaching session v rámci našich malých skupinek zvaných TC groups, kdy jsme měli možnost buď koučovat, být koučováni či pozorovat proces koučinku. Později jsme však už pořádali coaching session pouze v páru, kdy jeden koučoval a druhý byl koučován, což se mnohokrát obměňovalo co do složení těchto párů a do vystřídání rolí. Měli jsme tak možnost nejen si ozkoušet koučovací praktiky a naše dovednosti pokaždé na někom jiném, ale zároveň jsme měli možnost vyřešit mnoho svých problémů a otázek. Byla to velice osvobozující zkušenost, jelikož prostředí a každý zúčastněný byli velice otevření, přátelští, podporující a neodsuzující. Takoví byli hlavně všichni tři organizátoři, jmenovitě Yassar, Panagiotis a Afonso. Bez nich by se něco takového ani nemohlo povést.

 

Osobně tedy hodnotím celý trénink jen a pouze kladně. Přístup celého organizátorského i jejich podpůrného trenérského týmu byl vždy vstřícný a otevřený, jakýkoliv problém byl pokaždé vyřešen ke spokojenosti všech, a to bez zbytečných průtahů. Sama vesnice byla také zcela neuvěřitelná v tom, že přizpůsobila svůj život našemu kurzu a prokázala nám mnoho laskavostí, jako byla například kompletní rekonstrukce místnosti, kde probíhal náš program. Ubytování bylo skvělé, hotel jsme měli zcela pro sebe a poskytoval výborné zázemí i útočiště. Naprosto fenomenální pak byla práce hotelového personálu a hlavně Yassarovy maminky, díky jejímuž skvělému jídlu a bezbřehé ochotě jsme se měli jako v ráji. A nesmím zapomenout ani na účastníky, kteří dotvořili celkovou atmosféru a bezvadné pracovní prostředí. Z Ravnogoru jsme si tedy přivezla nejen mnoho kontaktů a nových přátel, ale také své nové, očištěné a posilněné já, vylepšené o mnoho nových poznatků a zkušeností. A za to děkuji Synergy Coach – Decoded tréninkovému programu.

Aneta Zemanová

Možná se ti bude líbit