Make It Rural — Španělsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: Partnership Building Activity (PBA) = seminář pro pracovníky s mládeží/zástupce neziskových organizací na navazování nových partnerství

Místo konání: Grazalema, Španělsko

Termín konání: 6.—11. březen 2023

Český tým: Vít Votroubek, Milli Bošková

Přečtete si info-pack. 

Hostitelská organizace: Asociacion Cultural Somos La Otra

Report z projektu:

Pueblo blanco, neboli bílá vesnice Grazalema? Že vám to nic neříká? Oblast vnitrozemí Andalusie bývala vždy tak trochu stranou všemu dění oproti pobřeží Španělska. O to však víc můžeme objevovat její skrytý potenciál. Ano, řeč je o tématu projektu se zaměřením na rurální prostředí odehrávající se v této malebné bílé vesničce.

Projekt Make It Rural se konal ve dnech 6. – 11. 3. v jedné z nejkrásnější tzv. pueblo blanco – bílých vesnic, což je pro tuto oblast vnitrozemí mezi Málagou a Sevillou typické. Project byl koncipován jako contact making event, tedy hlavním cílem bylo navazování spolupráce v oblasti partnerství organizací a tvorby projektů.

První den se nesl v duchu seznamování. Přes sdílené listy papíry jsme přenášeli naše zkušenosti s vesnickým prostředím, pak jsme vytvořili plakáty v národních týmech pojednávající o našich organizacích. Následně jsme ve skupinkách navštěvovali jednotlivé organizace, například participanti z Portugalska prezentovali velice zajímavou komunitu vizionářské soběstačné vesnice. Ostatně tématu soběstačnosti venkovských oblastí jsme se v celém projektu hodně dotýkali.

Další den byl už více teoretický, organizátor nám přehledně představil schéma celého programu Erasmus+. Dozvěděli jsme se také o nových možnostech v rámci grantu ESC u lokálních národních týmů. V další fázi jsme si vyplnili diagram našich cílů, tak abychom jej mohli porovnat na konci projektu s kompetencemi, které jsme se naučili. V průběhu coffee breaku nám vždy konkrétní tým představil typické produkty z daného státu. Pak jsme s místními účastníky podnikli exkurzi po Grazalemě. Tato vesnička má hned několik nej, jednak se tam vždy v červenci odehrává tradiční únik před býky. Dále je tato vesnička typická bílými domy a pokládána za jednu z nejpěknějších andaluských bílých vesnic. To je způsobeno specifickou orientací v terénu, který při pohledu z nižšího konce vytváří zvláštní schodovitou texturu tvořenou domy. V plánu bylo navštívit také místní produkci likérů, avšak kvůli dešti nebylo možné vstoupit do výroby. V obchůdku nám alespoň majitel představil místní produkty řady Grazalemeño.

Třetí den byl zaměřen na rurální prostředí v celé škále, jeho výhody i nevýhody. Bylo dost zajímavé porovnávat různé názory participantů na tuto otázku a rozdílnost závisející především na klimatické oblasti. Došli jsme k mnoha zajímavým fenoménům, například oblasti suburbií velkých měst mají mnohdy horší dostupnost občanské vybavenosti než izolovaná vesnice. Právě ona síla dlouhodobé soběstačnosti tu hraje velkou roli, úrovně soběstačnosti si danou věc lokálně vyrobit a také ji i lokálně spotřebovat.

Čtvrtý den byl už více plánovací, byla představena celá klikatá cesta implementace projektu na přehledném schématu. Diskutovali jsme též o aktuálních změnách ve statusu některých států vůči možnostem organizovat projekty. Na toto jsme plynule navázali v procesu designování našich projektů, a to od koncepční fáze, přes plánovací proces, až po technické nuance. S tím jak se blížil konec projektu, tak se i zlepšovalo počasí, byl tedy i čas na objevování lokálních specifik jako třeba starých prádelen využívající místních odnoží velmi aktivního potoka. Také nás navštívil starosta vesnice a představil vizi směřování na několik let dopředu. V porovnání s českým prostředím, zde byla cítit větší progrese a snaha opravdu vesnici koncepčně vést bez ohledu na politické okolnosti. Večer pak proběhl kulturní večer, při kterém jsme hlavně představili typické zvyky každého státu.

Závěrečný den jsme se vrátili k našim cílům s přihlédnutím k aplikaci poznatků do praxe. Tento projekt byl v mnoha aspektech osvěžující, přinesl nová vítr do metodiky koncipování lokálních projektů, právě v oné různorodostí přístupu k rurálnímu prostředí v různých státech.

Vít Votroubek

Možná se ti bude líbit