Make It Rural — Španělsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: Partnership Building Activity (PBA) = seminář pro pracovníky s mládeží/zástupce neziskových organizací na navazování nových partnerství

Místo konání: Grazalema, Španělsko

Termín konání: 6.—11. březen 2023

Český tým: 2 pracovníci s mládeží plánující uspořádat vlastní Erasmus+ projekt (ve věku 18+). 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen fobčanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Španělska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Asociacion Cultural Somos La Otra

Popis projektu:

Evropské projekty pro mládež mění životy mladých lidí. Mohou ale změnit i život malé vesnice, pokud jsou správně zorganizovány. PBA (= Partnership Building Activity) chce pomoci vytvořit nové projekty ve venkovských oblastech (s počtem obyvatel menším než 20 000).

Erasmus+ zdůrazňuje význam těchto aktivit jako účinného nástroje pro mladé lidi (zejména pro ty s omezenými příležitostmi), který jim umožní posílit své postavení a rozvinout se v aktivní občany vlastní komunity.

Cíle:

– Poskytnout široké seznámení s programy Erasmus+ a Evropským sborem solidarity pro mládež se zaměřením na jejich schopnost rozvoje ve venkovských oblastech.

– Poskytnout možnost najít dobré a spolehlivé partnery z venkovských oblastí, s nimiž by bylo možné rozvíjet projekty v rámci programů E+ a ESC, a vytvořit tak pevnou síť kontaktů a partnerství.

– Pochopit, jaký dopad a sociální změnu může mít projekt E+ nebo ESC v rámci malé místní komunity, a objevit možnosti místní účasti.

– Podělit se o to, co je potřeba k naplánování kvalitního projektu E+ nebo ESC ve venkovských oblastech.

– Nabídnout individuální a skupinové vzdělávání prostřednictvím praktického procesu, který účastníkům umožní reflektovat proces učení a dozvědět se více o programu Youthpass.

Místo konání:

Účastníci budou ubytováni v hotelu Villa Turistica de Grazalema, který se nachází na severovýchodě provincie Cádiz, obklopen pohořími Sierras del Endrinal a del Pinar a vzdálen pouhých 10 minut chůze od centra vesnice Grazalema, která byla v roce 2017 vyhlášena jednou z nejkrásnějších vesnic ve Španělsku.

Pokoje budou sdílet s dalšími účastníky z různých zemí (ale stejného pohlaví). Ubytování je plně hrazeno z programu Erasmus+. Vzhledem k tomu, že se projekt nachází ve venkovské oblasti, nemůžeme zajistit kvalitu wifi.

Profil cílové skupiny/účastníků:

Aktivita je určena pro pracovníky s mládeží a mladé lídry, kteří přímo pracují s mladými lidmi ve venkovských oblastech a plánují uspořádat projekt pro mládež v rámci programu Erasmus+: Youth in Action Programme nebo Evropského sboru solidarity. Musí být schopni přijímat rozhodnutí nebo ovlivňovat realizaci dalších projektů a být ochotni přispět vlastními zkušenostmi a hodnotami souvisejícími se zapojením mládeže ve venkovských oblastech.  Účastníkům musí být nejméně 18 let a nejlépe méně než 35 let (věk však není omezen).

Možná se ti bude líbit