#No Hate Speech — Německo

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Wuppertal, Německo

Termín konání tréninkového kurzu: 22.—30. březen 2023

Český tým: Martin Sochorec, Martin Zeman, Barbora Jelínková Lukáš Rychetský

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 5.—8. listopad 2022. Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastnil František Zeman. Report z APV:

V termínu 5. – 8. listopadu 2022 jsem se ve Wuppertalu v Německu zúčastnil přípravného setkání (APV) s názvem „No hate speech“. Tento krátký projekt hostovala organizace Jugendliche für Kultur e.V., též známá jako YouthX. Ubytováni jsme byli po dvou až po třech na pokoji v City Hotelu Wuppertal, jídlo bylo zajištěno různě, někdy v restauraci, jindy donáškou na ubytování a poslední den jsme dostali balíčky s sebou. Úvodem všichni zúčastnění prezentovali svoji vysílající organizaci. Dále během projektu vznikaly plány na následné delší projekty v roce 2023 a 2024, zabývající se tématikou sociálního vyloučení, integrace a nenávistných projevů. Na tyto projekty bude vysílat účastníky 11 organizací, včetně hostitelské, které pochází z Německa, Nizozemska, Rumunska, Maďarska, Polska, Severní Makedonie, Řecka, Česka, Litvy, Itálie a Turecka. Ve volném čase byl i prostor objevovat město Wuppertal, které je známé především svojí nadzemní jednokolejnou zavěšenou dráhou „Schwebebahn“.

Prosím přečtěte si info-pack. Omrkněte projektové video zde.

Hostitelská organizace: Jugendliche für Kultur e.V. //YouthX

Report z projektu:

S českým týmem jsme se 22.3. vydali vstříc dobrodružství na tréninkový kurz nesoucí název #No Hate Speech pod německou organizací Jugendliche für Kultur e. V. Sídlem projektu bylo město Wuppertal s malebnou architekturou, místy připomínající Holandsko nebo Anglii. Wuppertal se pyšní jako jediné město v Evropě unikátním Schwebebahnem, což je visutá lanovka, kterou se lidé dopravují po městě, je to tedy takové „mhd ve vzduchu“.

Cílem projektu bylo věnovat se projevům Hate speech v offline i online prostředí a ukázat, jak tyto projevy mohou mít zásadní vliv na psychiku a život lidí. Vyvstaly tak základní otázky: Jak proti nenávistným projevům ve společnosti bojovat? Jak podpořit lidi, kteří jsou oběťmi takových projevů?

Jako youth workeři, kteří pracují s lidmi a mají tedy vliv na jejich smýšlení, jsme se na tréninkovém kurzu učili, jak můžeme o Hate speech mluvit s ostatními, jak je můžeme vést k prevenci takového chování nebo jak můžeme pomáhat stmelovat společnost do komplexity sociální inkluze. Navzájem jsme kulturně sdíleli, jak to s Hate speech a diskriminací je obecně v naší zemi. Na projektu se sešli týmy z Makedonie, České republiky, Turecka, Řecka, Polska, Litvy a Maďarska. V maďarském týmu pak byli i členové z Arménie, Pakistánu a Rumunska, takže interkulturní rozvoj byl v projektu vysoký.

Jeho realizace probíhala v prostorách ateliéru, kde to dýchalo kreativitou, uměním, květinami a prostory byli velké, tudíž ideální pro práci ve skupinách, ale zároveň útulné díky krbu a skvělé Anně a Viktorovi, kteří v ateliéru žili a hostovali nás v něm.

Na začátku projektu jsme se věnovali hlavně formování skupiny, seznamování, představování našich vysílajících organizací a interkulturním rešerším. S českým týmem jsme představili EYCB a úžasnou Janču Parolkovou, která s námi během celého projektu komunikovala, řešila, co bylo potřeba a byla nám na dálku velkým supportem. V dalších dnech jsme šli více do hloubky a blíže se podívali na témata stereotypů, předsudků a diskriminace. V projektu jsme se hodně zaměřovali na rozvoj našich týmových schopností, pracovali jsme v různých skupinách a zlepšovali své schopnosti prezentování. Poté jsme se rozdělili do skupin a pro rozvoj našich facilitátorských skills jsme měli za úkol vytvořit workshop pro ostatní participanty úzce související s našim tématem No Hate Speech. Navzájem jsme se tak obohatili a inspirovali o metody a techniky, jež jsme vytvořili. Vznikl tak workshop divadla forum, workshop interkulturního propojování, workshop neverbální dramatické výchovy nebo workshop s využitím filmu a následné diskuse. Získali jsme tak spousta nových nástrojů pro práci s cílovými skupinami, jak uchopovat důležité téma pomocí non-formal education.

Dalším větším východiskem projektu byla závěrečná práce na kampaních, kdy jsme ve skupinách vytvářeli postery, videa a plánovali konkrétní lokální aktivity. Kampaně byli nejrůznější, od festivalu na podporu začlenění lidí z jiných zemí skrze umělecké aktivity, přes online kampaň proti Hate speech v prostředí internetu, happening na podporu lidí z Ukrajiny, až k workshopům pro teenagery na podporu sebelásky a normování odlišností ve společnosti.

Na projektu se sešla opravdu výjimečná komunita lidí, na kterou budu dlouho vzpomínat. Skupina byla plná lidí, kteří se chtěli učit, inspirovat, zajímali se o téma, kulturu dalších zemí a o to, jak se můžou zlepšovat ve své profesi. Srdcové pro mě bylo i místo, jakožto umělecká duše jsem se v prostorách ateliéru cítila jako doma a Wuppertal jako město mi také bylo velmi blízké. V hlavě i v duši mi zůstává heslo naší kampaně: There’s no standart. Everybody can be different!

Barbora Jelínková

Možná se ti bude líbit