Our Values, Our Europe — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Detelina hotel (Golden Sands resort), Varna, Bulharsko

Termín konání: 16.—23. září 2022

Účastníci: Pavla Brejchová (GL), Martin Kafka, Hoang Viet Pham (Vašek), Veronika Římanová, Barbora Šmerdová

Prosím přečtěte si info-pack

Hostitelská organizace: Foundation ECE

Report z projektu:

Ve dnech 16. až 23. září jsme se účastnili projektu výměny mládeže, který nesl název Our Values, Our Europe v příjemném hotelu Detelina v Golden Sands resortu ve Varně, Bulharsko.

Projektu se účastnilo 30 reprezentantů z Bulharska, Rumunska, Polska, Maďarska a České republiky. Projekt zajišťovala Bulharská nadace Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education.

Projekt byl zaměřený na neformální vzdělání v oblasti Evropských hodnot, rovnocennosti, svobody a demokracie ale také na právo a fungování Evropské unie.

Každý den měl přesně stanovený harmonogram a téma dne. Hned po snídaní jsme se sešli v zasedací místnosti, lehkým cvičením probudili naše tělo a mysl, a poté vedli diskusi nebo hráli tematickou hru na jednotlivá témata, vedené velmi přátelskými pořadatelky. Po obědě a polední pauze jsme se všichni znovu sešli, a pokračovali v denním tématu. Každý večer byl zakončen Intercultural night, při kterém jednotlivé země představovali ostatním svou kulturu, jídlo a zvyky.

Věřím, že projekt přinesl všem účastníkům hlubší náhled do problematiky rovnocennosti, lidských práv a Evropské unie. Skrze možnost vést otevřenou diskusi a poznat názory lidí z jiných zemí.

Martin Kafka

Možná se ti bude líbit