Play Together, Learn Together – Španělsko

single-image

Termín konání: 28. červen – 4. červenec 2016

Místo konání: Elce, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: seminář

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Eva Palkovičová, Helena Kuthanová, Zdeněk Kašpar

Účastnící se země: Bulharsko, ČR, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko

Hostitelská organizace: Club Balonmano Elche

Report z projektu:

 Tréninkový kurz organizace Club Balonmano Elche ze španělského města Elche se konal ve dnech 28.6-4.4 2016. Město Elche se nachází asi 20 km od přístavního města Alicante. Tématem našeho kurzu bylo začleňování tělesně postižených do sportovních aktivit. Na projektu se podíleli účastníci z Bulharska, ČR, Estonska, Francie, Řecka, Itálie, Portugalska, Rumunska, Slovenska a hostícího Španělska. Náš trenér byl Tamás a mohu opravdu říci, že tento člověk stmelil celý tým a dokázal poskládat naší skupinu úžasným způsobem. Všichni jsme se skvěle doplňovali.  Ubytovaní jsme byli v opravdu krásném hotelu v centru města Elche a na pokoji jsme byli po dvou. Jídlo můžu opravdu vychválit. Měli jsme někdy problém to všechno sníst, protože pro Španěly není problémem si dát k večeři těstoviny a k tomu další hlavní jídlo plus dezert. Takže co se týče jídla, byli jsme více než spokojení.

První den projektu jsme se přesunuli do kongresového centra, moderní budovy v centru města. Měli jsme tam skvělé zázemí po celou dobu projektu. Začátky byly jako pokaždé o zapamatování si jmen účastníků. Poté co jsme měli první seznamovací hry, přešlo se na obsah projektu. Na projektu s námi byli i zdravotně postižení účastníci. Prvním byl účastník z Bulharska, paralympijský medailista v hodu koulí. Druhým byl nevidomý účastník ze Španělska, který se snaží povznést povědomí o zdravotně postižených v jeho rodném městě Madridu. Tito dva účastníci byli velmi zajímavým přídavkem k našemu tématu, protože nám mohli přímo zprostředkovat jejich zkušenosti z jejich života. Během projektu jsme si mohli vyzkoušet velmi zajímavý workshop se zrakově postiženými a také závody na vozíčku. Tento workshop jsme absolvovali čtvrtý den projektu. Hrát fotbal se zavázanýma očima bylo víc než zajímavé a mohli jsme opravdu na vlastní kůži pocítit, jaké to je být postižený. Zároveň jsme se v předchozích i následujících dnech zaměřovali na témata inkluze zdravotně postižených ve sportu. Měli jsme za úkol vyhotovit projekt zabývající se současnou situací příležitostí pro zdravotně postižené v naší republice. Jako konečný výstup našich dnů byl potom koncový projekt, kde se každá země zamyslela nad projektem, který by byl nejlépe aplikovatelný na účastnické země a vytvořit detailní popis a prezentaci.

Doprava z letiště do měst byla bezproblémová, Španělsko je opravdu dobrá země na využití hromadné dopravy a tak jsme po programu mohli vyrazit i na pláž nebo jiných míst. Na zpáteční cestu na letiště nás dokonce odvezla španělská účastnice projektu.

Projekt byl úžasný a rozhodně chci poděkovat vysílající organizaci EYCB a úžasné koordinátorce Janě Parolkové a dále přijímací organizaci Clubu Balonmano Elche.

Eva Palkovičová

Možná se ti bude líbit