Ready, Steady, Debate — Rumunsko

single-image

Místo konání: Husi, Jud Vaslui, Rumunsko (Pensiunea Dobrina, Vaslui County, Rumunsko, blízko města Husi lesu Dobrina)

Termín konání: červenec 2012,

Přípravná návštěva: 20.-22. dubna 

Výměna mládeže (samotný projekt): 21.-30. července

Účastníci: Libor Karvay, Ondřej Svačina, Jakub Miklín, Juraj Háder, Ondřej Filipec (GL), Tomáš Hajíček, Michaela Němečková.

Report z projektu:

Hlavním cílem projektu bylo seznámit účastníky s možnostmi neformálního vzdělávání, rozšířit jejich

prezentační a komunikační schopnosti. Po teoretické přípravě následovala řada praktických cvičení,
zdokonalujících různé soft-skills, prezentační dovednosti, řeč těla, způsob myšlení apod. Následně
byli účastníci seznámeni s různými formami debaty a formálními pravidly, které je důležité v průběhu
debaty dodržovat. V druhé části projektu vzniklo šest mezinárodních skupin, kterým byla přidělena
témata týkající se převážně problematiky nezaměstnanosti mladých, dobrovolnictví, role NGOs,
podnikání a podobně. Každá ze skupin si tak mohla vyzkoušet formální, edukativní debatu, která
byla hodnocena zkušenými porotci, jenž dbali na procesní a formální správnost, logiku argumentace,
strukturu a podobně. Celý projekt vyvrcholil veřejnou debatou na místní střední škole, která mezi
zdejšími mladými lidmi měla velký úspěch.
Jelikož se kromě české delegace zúčastnila projektu také delegace z Velké Británie a Rumunska, byly
součástí projektu různé teambuildingové aktivity a činnosti zaměřené na posílení vzájemné důvěry,
respektu a spolupráce. Součástí kurzu byla také kulturní návštěva města Iasi, které je kulturním
a správním centrem celé Besarábie. Návštěva botanické zahrady, zdejší univerzity, historického
centra města i obchodů přispěla k do značné míry k poznání místní kultury a obyvatel. Na to, že
se jednalo o první projekt rumunských partnerů, vše proběhlo nad očekávání dobře a všichni
odjížděli domů s pocitem dobře vykonané práce, novými zkušenostmi a hezkými vzpomínkami.

 

Hlavním cílem projektu bylo seznámit účastníky s možnostmi neformálního vzdělávání, rozšířit jejich prezentační a komunikační schopnosti. Po teoretické přípravě následovala řada praktických cvičení, zdokonalujících různé soft-skills, prezentační dovednosti, řeč těla, způsob myšlení apod.

Následně byli účastníci seznámeni s různými formami debaty a formálními pravidly, které je důležité v průběhu debaty dodržovat. V druhé části projektu vzniklo šest mezinárodních skupin, kterým byla přidělena témata týkající se převážně problematiky nezaměstnanosti mladých, dobrovolnictví, role NGOs, podnikání a podobně. Každá ze skupin si tak mohla vyzkoušet formální, edukativní debatu, která byla hodnocena zkušenými porotci, jenž dbali na procesní a formální správnost, logiku argumentace, strukturu a podobně. Celý projekt vyvrcholil veřejnou debatou na místní střední škole, která mezi zdejšími mladými lidmi měla velký úspěch.

Jelikož se kromě české delegace zúčastnila projektu také delegace z Velké Británie a Rumunska, byly součástí projektu různé teambuildingové aktivity a činnosti zaměřené na posílení vzájemné důvěry, respektu a spolupráce. Součástí kurzu byla také kulturní návštěva města Iasi, které je kulturním a správním centrem celé Besarábie. Návštěva botanické zahrady, zdejší univerzity, historického centra města i obchodů přispěla k do značné míry k poznání místní kultury a obyvatel.

Na to, že se jednalo o první projekt rumunských partnerů, vše proběhlo nad očekávání dobře a všichni odjížděli domů s pocitem dobře vykonané práce, novými zkušenostmi a hezkými vzpomínkami. 

Možná se ti bude líbit