Biodiversity for Life — Itálie

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání výměny mládeže: 5.—14. říjen 2022

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 21.—23. září 2022. Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastní jeden zástupce. 

Místo konání: Recoaro Terme, Itálie

Počet volných míst: 1 group leader (ve věku 20+, bez horního věk. limitu).

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže).  Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.  

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Itálie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Hostitelská organizace: Studio Progetto Soc. Coop. Soc.

Popis projektu:

Tato výměna mládeže si klade za cíl propagovat desátý cíl evropské mládeže strategie EU „Udržitelná zelená Evropa“. Dosáhnout společnosti, ve které budou všichni mladí environmentálně aktivní, vzdělaní a schopní provádět změny v jejich každodenním životě.

V dnešní době konzumujeme způsobem, který naše prostředí nemůže zvládnout. Společnost potřebuje jednat proti klimatické změně a rostoucím environmentálním hrozbám. Ale naše společnost nemůže vyřešit problém, který není ochotna uznat. To je důvod proč všichni, včetně mladých lidí, musí začít brát zodpovědnost za své činy a dopad na život příštích generací. Stát se udržitelnými není možnost, ale povinnost.

Proto hodláme prozkoumat, diskutovat a experimentovat s tím, co můžeme udělat pro předcházení změny klimatu, úbytku biodiverzity a jiných environmentálních škod a podpořit ochranu životního prostředí a zjistit, jak se chovat šetrně k přírodě.

Společně prozkoumáme farmy a divokou přírodu, naučíme se o rostlinách, bylinkách a ovoci, budeme se potýkat se zvířaty, hmyzem a včelami. Na tomto dobrodružství nás bude doprovázet profesionální průvodce z místní partnerské organizace „Le Guide“. Účastníci získají průřezové dovednosti jako je třeba schopnost adaptace, spolupráce ve skupinách a lépe porozumí co je opravdu důležité pro zachování životního prostředí a pokračování života na planetě Zemi.

Profil účastníka:

  • 5 účastníků ve věku 18-23 a 1 vedoucí skupiny (nejlépe starší 23 let)
  • zajímá se o téma, motivovaný s proaktivním přístupem
  • nepožadujeme perfektní angličtinu ani předešlé zkušenosti (výjimkou je vedoucí skupiny, který by měl dobře komunikovat v angličtině a mít předešlou zkušenost s projekty Erasmus+, aby byl schopný vést skupinu)

Možná se ti bude líbit