Redirected — Lotyšsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 4.—9. říjen 2021

Místo konání: Riga, Lotyšsko

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack

Český tým: Pavla Chaloupková

Účastnící se země: Czech Republic, Latvia, France, Germany, Italy, Cyprus, Hungary, Greece, Croatia

Hostitelská organizace: EvolvingYOUth

Z projektu vznikly následující výsledky:

Facebook album, webová stránka,publikovaný článek and brožurka.

Report z projektu:

Projekt s názvem Redirected se konal od 4. do 9. 10. v Lotyšsku, v krásném hlavním městě Rize. Semináře se účastnilo celkem 14 lidí z těchto zemí: Česká republika, Chorvatsko, Belgie, Maďarsko, Lotyšsko, Řecko, Kypr, a Německa. Plus pro zajímavost – za Lotyšsko byla také jedna účastnice až z dalekého Kyrgyzstánu, která se právě přestěhovala do Lotyšska.

Z pořádající organizace EvolvingYouth se o zajištění prostor a aktivit starala především Alise, zakladatelka NGO.

Trénink jako takový měli na starosti italští trenéři Luca s Angelicou, které bych ráda pochválila za jejich profesionalitu a zároveň zapálení do práce, bylo vidět, že je jejich práce baví, byli vždy ochotní vše vysvětlit, pomoci apod.

První den byl zároveň příjezdovým dnem, kdy někteří z účastníků dorazili až pozdě večer, takže jedinou aktivitou byla společná večeře pro ty, jenž už dorazili.

Druhý den se nesl v duchu seznamování se mezi sebou, ale i s problematikou na kterou byl tréninkový kurz (seminář) zaměřen. 

Seminář reagoval na problémy, které vznikly díky pandemické situaci, a to především komunikace. Kladl si tedy za cíl zaměřit se na nové digitální nástroje a platformy, jejich představení účastníkům semináře a zároveň zvýšit kompetence účastníků tím, že měli v průběhu semináře možnost naučit se s těmito nástroji pracovat. Od tématu byl tedy odvozen i název Semináře – Redirected = Přesměrován. 

Odkaz na Padlet https://padlet.com/alisejakovele1/hf08y508ufij28mh?fbclid=IwAR3oYGVV7ovqHZh938TGaPpXxEWfSDOrJQTTH3q_mgChWCOQ_sm5KEDaf-w

Druhý den byl dnem seznamovacím a byl zakončen tzv. mezinárodním večerem, kdy každá země měla připraven krátký program, seznámení s danou zemí a také ochutnávku tradičních pokrmů a nápojů. Bohužel až v první den konání projektu, na místě, jsem se dozvěděla, že druhá účastnice z České republiky svou účast zrušila, což bohužel mělo za následek, že jsem neměla k dispozici vše, co jsme měly dovézt pro reprezentaci ČR, nicméně jsem zaimprovizovala a na poslední chvíli se mi v Rize podařilo sehnat i pár dalších věcí, které měla přivézt z ČR druhá účastnice projektu. Myslím si, že i Vy můžete z fotek posoudit, že jsem ostudu nakonec neudělala! 😊

Třetí a čtvrtý den jsme se intenzivně věnovali problematice digitálních nástrojů, nejdříve nám byli stručně představeny jednotlivé nástroje a platformy trenéry Lucou a Angelicou a poté jsme měli čas nástroje zkusit v praxi. 

V malé skupince 4-5 osob jsme měli za úkol zpracovat větší projekt, který jsme na konci prezentovali všem účastníkům semináře a zároveň poté dostali feedback od trenérů i ostatních účastníků.

Zároveň byl také pořádán NGO Fair, kde jsme za jednotlivé země odprezentovali naše vysílající organizace. Já jsem samozřejmě EYCB představila, předala všem účastníkům letáčky a umístila kontakty EYCB na Padlet. Možná bude mít zájem o navázání spolupráce Chorvatská neziskovka – Razvojna udruga Ludbreg“ https://rul.com.hr za sebe mohu opravdu jen doporučit, pracovala jsem se zástupci této NGO v menší skupince a jeden z účastníků – Cristian byl zároveň zakladatelem organizace.  

Také jsem v rámci diskuse a práce ve skupinkách ostatním předala svou zkušenost
a prezentovala k čemu se dá využít Youth Pass. (V minulosti, když jsem jako čerstvý absolvent neměla ještě moc pracovních zkušeností, jsem přikládala Youth Pass k CV, když jsem se ucházela o práci a dokonce jsme na toto téma diskutovali potom při pohovoru a věřím, že mi tenkrát tyto zahraniční projekty pomohly získat mou první práci).

Poslední den jsme se v malých mezinárodních skupinkách věnovali především diseminaci, kdy jsme sdíleli své zkušenosti s předáváním vědomostí mezi sebou
a zároveň debatovali o tom, jaké další akce by bylo možné podniknout po svém návratu domů. Já rozhodně budu sdílet s kolegy v práci zajímavé programy a platformy/digital tools, které by bylo možné využít ať již při práci či v osobním životě.  

Poslední den nám byly představeny další možnosti Erasmus+ a projekty realizované trenéry a večer poté slavnostně předány Youthpassy.  

Ráda bych Vám poděkovala za možnost zúčastnit se tohoto Semináře, perfektní organizaci i komunikaci před odjezdem a zároveň bych chtěla poděkovat i Alise, ale také Annije z EvolvingYouth za organizaci skvělého projektu a jejich přístup.

                                                                                                                                Pavla Chaloupková

Možná se ti bude líbit