Safety Net — Makedonie

single-image

Datum konání: 2. – 10. dubna 2012

Místo konání: Kavadarci, Makedonie

Věkový limit: 18+

Účastníci: Dominik Prokop, Kristýna Spěváková, Jan Špičák, Barbora Hantonová

 

Report z projektu: Projekt byl zaměřený na mladé lidi, kteří jsou po absolvání studia nezaměstnaní a možnost realizace vlastní projektů pomocí nevladníních organizací včetně jeho konkrétního návrhu a prezentace.

První dny byly hlavně o poznávání jednotlivých členů skupiny a zlepšení schopnosti komunikace. To se dělo hlavně pomocí team buildingů. Důraz byl kladen na poznávání odlišností jednotlivých kultur a také byl vysvětlen princip neformálního vzdělávání a základní informace o Youth Passech (evropský pas mládeže).  

Další fáze projektu byla zaměřena na osobní rozvoj jedince pomocí využítí workshopů, neformální výuky, brainstormingů nebo prezetancí.

Jedna část byla věnována problematice leadera, jaké schopnosti by měl mít a jaké jsou na něj kladeny nároky. Veškerá činnost probíhala ve skupinách a měla podpořit kreativní myšlení jednotlivých členů a možnosti spolupráce v rámci kulturních odlišností různých národností.

Práci s mladými lidmy byla věnována velká část projektu. A to především z hlediska propagace, prezentačních dovedností, odstranění předsudků a project managementu, včetně formalní stánky organizace.

Zakončením celého projektu byl návrh konkrétního projektu v rámci Youth Passů, vymyšlení celé organizace, vyplnění žádosti pro formální autority, finanční stánka, možnost získání prostředků a nakonec konečná prezentace.

Projekt se nám libíl, dozvědeli jsme se hodně o práci s mladými lidmy, organizovaní projektů. Makedonie je země plná milých a ochotných lidí, krásné přírody, výborného vína, historických památek a rádi bychom se tam zase podívali. Třeba v rámci dalšího projektu přes programu Mládež v akci a přes Evropské centrum mládeže Břeclav, kterému moc děkujeme za možnost se zúčastnit.

Dominik Prokop

Možná se ti bude líbit