Look at The Same … And See Different — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Arrouquelas, Portugalsko

Termín konání výměny mládeže: 19.—28. srpen 2023

APV (Advance Planning Visit = přípravné předprojektové setkání zástupců národních týmů) se bude konat v Arrouquelas, Portugalsko v termínu 28.—31. červenec

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18-30 let) + 1 group leader (ve věku 22+)

Přečtete info-pack

Hostitelská organizace: “H2O” – Associação de Jovens de Arrouquelas

Report z projektu:

Společně s dalšími 4 českými účastníky jsme se 19.-28.8.2023 zúčastnili výměny mládeže v v malé portugalské vesničce Arrouqellas. Téma výměny bylo zaměřené na genderovou vyváženost (téma angl. Look the same and see different…).

Projektu se zúčastnilo 70 lidí z různých zemí – Chorvatko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Itálie, Polsko a Slovensko. Ubytovaní jsme byli ve stanech po 5-6 lidech v prostorech kulturního centra, kde se konala i většina aktivit.

Do městečka jsme všichni účastníci dorazili 19. srpna společně autobusem z letiště a ubytovali se. Další den už začaly seznamovací aktivity a Alex (hlavní organizátor) vysvětlil účel, cíle a smysl výměny, provedl nás programem. Uvítal nás tak v městečku a v tomto duchu probíhala i odpolední aktivita – Village game. Chodili jsme po různých částech Arrouqellas, plnili úkoly a seznamovali se s prací místních dobrovolníků, kterou organizace H2O zaštiťuje.

Večer probíhala intercultural night – stejně jako po zbytek večerů celého týdne. Zástupci z jednotlivých zemí vždy vymysleli program, kterým ostatním přiblížili svou kulturu, kuchyni a zvyky. 

Během dalších dnů se program zaměřoval na genderovou vyváženost. Výměnu navštívili i externí hosté, kteří s námi simulovali obecně nerovnoprávnost pomocí hry Plan B a zaměřili se i na finanční gramotnost. Také jsme prezentovali situaci genderové nerovnoprávnosti v zemích všech účastníků a diskutovali o možnostech zmírnění problému. Návštěvou nás poctili i slovenský velvyslanec a česká konzulka v Portugalsku, kteří nám přiblížili svou práci v Portugalsku.

V jednom z posledních dnů jsme se zúčastnili lokálního dobrovolničení. Někteří z nás pomohli v útulku či starším obyvatelům městečka, jiní pomohli s recyklací nebo se sbíráním odpadků. Poslední den jsme se dozvědeli více o možnostech solidarity programů, Erasmus + možnostech a závěrem jsme všichni společně zhodnotili naplnění cílů výměny.

Poznali jsme, jak Erasmus+ programy pomáhají mladým i starším lidem skrz dobrovolničení a předávaní informací napříč zeměmi a zvyšují povědomí o problémech, které ovlivňují dnešní svět. Odnesli jsme si, že je důležité o problému genderové nevyrovnanosti hovořit a být inkluzivní a šířit dál, proč je důležité se tím zabývat.

Moc bych tímto chtěla poděkovat nejen portugalské organizaci H2O, ale i české organizaci EYCB za zprostředkování celé výměny.

Rita

Možná se ti bude líbit