Social Entrepreneurship Training – Bulharsko

single-image

Termín konání: 9.-17. říjen 2017

Místo konání: Uzana, Bulharsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete INFOPACK 

Sledujte Facebookovou stránku projektuprojektové webovky

Link na videa na Youtube
Link na videa na projektovém blogu.

Účastnící se země: ČR, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Polsko, Lotyšsko, Litva 

Věkový limit pro účastníky: Zuzana Vojteková Barbora Kořánová Kristýna Spěváková

Hostitelská organizace: CET Bulgaria

Účastnící se země: ČR, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Španělsko

Report z projektu:

Cílem projektu „Social Enterpreneurship Training“ bylo seznámení s konceptem sociálního podnikání, poskytnutí příkladů úspěšných podniků, které mladí sociální podnikatelé rozvíjejí a rozšíření znalostí o procesu rozvoje sociálního podnikání. V datech 9/10-17/10 2017 se projektu zúčastnilo 33 lidí z 11-ti zemí: ČR, Bulharska, Makedonie, Srbska, Polska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Řecka, Chorvatska, Španělska.

Poté co se většina z nás sešla na letišti v Sofii jsme se vypravili na dlouhou cestu do Uzany – malebného místa uprostřed hor a ničeho. Všichni jsme byli skutečně unavení a po večeři už nám nezbyla energie na přílišnou socializaci, ale to jsme si vynahradili v následujících dnech.

Další den, jsme byli uvítáni krásnou přírodou Uzany. Celý den byl věnován budování týmu a vzájemné poznávání. Po představení trenérů, organizátorů a hostící organizace jsme se vrhli na seznamovací hry.  Víc než 30 jmen za méně než hodinu? Pro někoho složité, pro nás jako nic! Pak nás čekaly team-buildingové aktivity – např. hra s tenisovými míčky, kde jsme museli vyměňovat tenisovou kouli bez pomoci rukou. Během příští části jsme se měli možnost seznámit s rozdíly mezi non—formal, informal, self-directed a formálním vzděláním. Dospěli jsme k závěru, že každé z nich je v různých situacích používána různými organizacemi a občas jsou hranice mezi nimi velmi nepřesné. Večer, než nás skolila únava, jsme hráli hry a povídali si v rámci na námi zvolených tematických okruhů.

Další den jsme se po úvodních ice-breakrech soustředili na sociální podnikání a naše porozumění tomuto pojmu. Vzhledem k tomu, že naše trenérka Maya je aktivní sociální podnikatelkou, tak jsme podrobně rozebrali její podnik – The Social Tea-house. Pod návalem otázek jsme málem zmeškali oběd, ale nakonec se na něj přeci jen dostalo. Poté proběhlo sdílení osvědčených postupů účastníky. Společně jsme sdíleli příklady sociálního podnikání z našich zemí a mluvili o různých způsobech, jak pomoc komunitě. Večer patřil prvnímu ze 3 interkulturních večeru – nyní představující Estonsko, Lotyšsko, Srbsko a ČR.

Třetí den jsme se, po získání společného základu, ponořili do sociálních podniků pořádně. Vyzkoušeli jsme si SWOT analýzu a bleskově jsme si představili PEST analýzu i s rozšířeními. Po obědě jsme prozkoumali cyklus sociální změny a zjistili jsme, že představy o začátku a konci se mnohdy různí. Také jsme si představili Canavas model pro sociální podniky – nástroj který dokáže výrazně pomoci s přemýšlením o různých aspektech podniku. Hodně lidí ví o Business Canavas modelu, ale málo o jeho obměně pro sociální podniky.  Kulturní noc pro dnešní den představili Makedonie, Řecko, Litva a Polsko.

Čtvrtý den jsme ráno odkryli tajemství sociální inovační spirály. Ještě zbývalo odkrýt, co znamená nápis “Překvapení” na programu. Překvapivě nás příliš nepřekvapilo, že to byl výlet na přilehlý vrchol, ze kterého se nám naskytl luxusní výhled do širého okolí.  Po návratu nás čekal lahodný čaj ze Social Tea-house na zahřátí. Poslední mezikulturní večer patřil Chorvatům, Španělům a domorodým Bulharům.

Pátý den se nesl ve znamení Bulharské kultury a města Gabrovo. Nejprve jsme navštívili sociální pekárnu. Měli jsme možnost ochutnat chléb a současně si poslechnout příběh této iniciativy. Poté jsme se vydali do místního muzea humoru, kde jsme se setkali jak s humorem místním, tak globálním a historickým. Následovala prohlídka skanzenu, kde jsme měli možnost objevit část historického dědictví regionu. Ve skanzenu jsme si užili pohled na historické domy i s aktivními řemeslníky. Volný večer nám zpestřil nesnadný pub-kvíz – záludné nebyly jen otázky, ale i odpovědi.

Předposlední den našeho training course jsme byli postaveni před výzvu. Za pár hodin jsme měli specifikovat problém v rámci určité oblasti a vymyslet sociální podnik (vč. financování a všech procesů), který si s ním poradí. Na konci nás čekala prezentace projektů před porotou po vzoru soutěží pro startupy. Po srdečných gratulacích vítězům s projektem LevelApp (peer-to-peer výuková platforma) nás čekalo druhé kolo gratulací – Željka slavila narozeniny a k radosti širého okolí to znamenalo nejen dort, ale i spoustu sangrie.

Poslední den jsme se kromě evaluace věnovali navazování partnerství a plánům do budoucna. Měli jsme čas na probrání našich nápadů s ostatními a promyšlení možností. Bohužel, po závěrečném ceremoniálu tohoto projektu, během kterého jsme všichni dostali Youthpassy, jsme si začali uvědomovat, že nám TC uplynul jak voda (a to i navzdory střevním potížím asi pětiny účastníků). Strávili jsme tu brilantních 9 dní, s úžasnými lidmi, přáteli a stali jsme se jednou velkou rodinou. Poslední noc jsme podobně jako ty předchozí využili, jak se dalo. A ranní cestu do Sofie jsme, podobně tu jako počáteční do Uzany, většinově prospali. 

 

Pro vice podrobností v angličtině vřele doporučuji webové stránky:

Barbora Kořánová 

Možná se ti bude líbit