Social Media as an Ally to Youthworkers‘ Capacity Enhancement — Řecko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 25. srpen — 2. září 2021

Místo konání: Zakynthos, Řecko

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: NECI

Účastnící-se země: Řecko, Kypr, ČR, Polsko, Španělsko, Rumunsko, Litva, Itálie, Severní Makedonie a Srbsko

Report z projektu: 

Shrnutí projektu

Cílem projektu “Social media as an ally to youth workers‘ capacity enhancement“ je umožnit 29 pracovníkům s mládeží z Řecka, Kypru, České republiky, Polska, Španělska, Rumunska, Litvy, Itálie, Severní Makedonie a Srbska, aby se hlouběji zabývali sami sebou, zjistili své silné a slabé stránky, vědomě se naučili, jak rozvíjet své dovednosti, a budovali svou budoucnost v inkluzivním světě prostřednictvím kombinace efektivního využívání sociálních médií, sociálních sítí a neformálního vzdělávání. Hlavním cílem projektu je naučit jeho účastníky efektně využívat sociální média jako nástroje osobního rozvoje, což jim take v budoucnu pomůže na pracovním trhu.

Cíle projektu

 1. Zvýšit povědomí o potenciálu sociálních sítí a jejich vlivu na začlenění jedinců do společnosti
 2. Rozvinout znalosti a dovednosti účastníků v oblasti sociálních sítí a sociálních médií a následně tak docílit pozitivních výsledků v práci s mládeží.
 3. Sdílet odborné znalosti a školení týkající se využívání sociálních médií a sociálních sítí 
 4. Naučit neformálním vzděláváním účastníky informace o sociálních médiích a sítích, které posléze mohou v praxis využít
 5. Dosáhnout noových znalostí o tom, jak sociální media a sítě fungují
 6. Vybudovat dlouhodobá partnerství pro budoucí spolupráci mládeže

Co jsme se během tréninku naučili?

Během tréninku jsme realizovali mnoho různých projektů spojených s tématem sociálních médií. Většinou jsme se učili prostřednictvím praktických aktivit a poté jsme přeskočili k teoretické části, která je také nezbytná. Tady jsme si vysvětlili, jak praktické věci vlastně fungují. Hlavní témata, o kterých jsme mluvili, byla: vliv internetu, sociální média, kyberkriminalita, seznámení se s používáním Youthpassu, sdílení příležitostí v rámci programu Erasmus+ a seznámení se s dalšími nevládními organizacemi.

 

 • Vliv internetu

 

Diskutovali jsme o tom, jaký dopad má internet na náš každodenní život. Nejen pozitivní, ale i negativní. V rámci outdoorové aktivity jsme procházeli město a ptali jsme se místních obyvatel, jak internet a sociální sítě ovlivňují jejich život. Řekli nám například, že internet používají k online platbám, ke čtení zpráv nebo k chatování s přáteli přes Messenger nebo Whatsapp. Mezi starší generací a mladými lidmi byly patrné rozdíly, které jsme pak rozebírali s dalšími skupinami.

 

 • Sociální média

 

Měli jsme také získat informace o tom, jak místní obyvatelé Zakynthosu používají sociální média a jak jim pomáhají při podnikání. Proto jsme se zeptali majitelů a servírek v místních restauracích a barech. Většina z nich měla Instagram, ale obecně se shodli, že vzhledem k tomu, že většina návštěvníků jsou cizinci a místní už vědí, kam se jít najíst, jim účet na Instagramu při provozování podniku tolik nepomáhá.

Zde je fotografie našeho týmu s majitelem místní restaurace:

 

 • Kyberkriminalita

 

Kyberšikana je šikana s využitím digitálních technologií. Může se odehrávat na sociálních sítích, platformách pro zasílání zpráv, herních platformách a mobilních telefonech. Jedná se o opakované chování, jehož cílem je vyděsit, rozzlobit nebo zostudit ty, kteří jsou jeho terčem.

Naše aktivita věnovaná kyberšikaně byla divadelního rázu. Měli jsme vytvořit krátkou scénku a ztvárnit formu kyberšikany, kterou jsme si vybrali. Najednou jsme se stali nejen herci, ale také režiséry a scénáristy vlastního příběhu o kyberšikaně.

Zábavnou formou jsme diskutovali o důležitém tématu, a protože to bylo vizuální formou, zapamatovali jsme si více informací o kyberkriminalitě.

 

 • Co je to Youthpass?

 

Youthpass je nástroj, který slouží k dokumentování a uznávání výsledků učení při práci s mládeží a solidárních aktivitách. Je k dispozici pro projekty financované z programu Erasmus+. Protože to byl můj první projekt Erasmus+, hodně jsem se naučil od ostatních, kteří mají s účastí v těchto projektech zkušenosti.

Během této aktivity jsme se naučili, jak jej vyplnit a rozpoznat své kompetence, jako např: Sociální, matematická, multilingvistická, občanská, digitální, síťová, kulturní, obchodní atd.

Sdílení příležitostí programu Erasmus+ a poznávání dalších nevládních organizací.

Program Erasmus+ je velkou příležitostí pro organizace na celém světě (téměř), nabízí příležitosti pro širokou škálu organizací, včetně univerzit, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, think-tanků, výzkumných organizací a soukromých podniků.

Podělili jsme se o zkušenosti z různých projektů programu Erasmus+. Poučili jsme se z chyb a vysvětlili, jak jsme řešili problémy, kterým jsme čelili. Podělili jsme se také o další způsoby, jak projekty vyhledávat. Zjistili jsme, že užitečnou webovou stránkou pro nás všechny je https://www.salto-youth.net.

Dozvěděli jsme se také o vysílajících nevládních organizacích ostatních účastníků. Představili jsme také činnost a cíle Youth Center Břeclav. Pro ty, pro které to byl první projekt, to bylo trochu složitější, ale ostatní byli velmi vstřícní a společně jsme to zvládli.

 

 • Mezikulturní večer

 

Každý stát měl vyhrazen večer, v průběhu kterého informoval ostatní účastníky o jeho rodné zemi, kultuře, zvycích. Také jsme ochutnali typické potraviny z daných států a aspoň na chvíli se tak do nich přenesli.

Závěr

Dozvěděli jsme se důležité informace o sociálních médiích. Každý z nás měl co říct a navzájem jsme se vzdělávali. Nešlo jen o nudné sezení a poslouchání výkladu, získávali jsme tyto informace praktickou, zábavnou formou, což bylo skvělé. Na závěr jsme také dostali certifikát, že jsme se kurzu zúčastnili. Podobmé kurzy jsou poučné a přínosné pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového, vystoupit ze své komfortní zóny a ještě si navíc procvičit cizí jazyk.

                                                                                                                                                       Radek Preis

Možná se ti bude líbit