Sowing a seed for EVS – Polsko

single-image

Termín konání: 17.-25. leden 2016

Místo konání: Krakow, Polsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Partnership Building Seminar for EVS coordinators and mentors

Prosím pročtěte si info-pack a často kladené dotazy.

Účastníci: Jakub Miklín, Tereza Svobodová

Účastnící se země: ČR, Gruzie, Řecko, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Makedonie, Španělsko

Hostitelská organizaceAssociation Europe4Youth

Brožura z projektu / manuál pro koordinátory

Report z projektu: 

Mezinárodní seminář „Sowing the Seed for EVS“ se konal ve dnech 17.­­−25. ledna 2016 v nádherném polském městě Krakově. Celkem se nás na něm potkalo přes dvacet mladých lidí, kteří se podílejí na realizaci projektů Evropské dobrovolné služby jako koordinátoři nebo mentoři, případně o aktivním zapojení do EDS uvažují. Mezinárodní zastoupení bylo pestré, zahrnovalo země od nejzápadnější výspy Evropy, Iberského poloostrova až po Kavkaz: Portugalsko, Španělsko, Česká republika, Polsko, Srbsko, Makedonie, Rumunsko, Řecko a Gruzie.

První den byl tradičně věnován vzájemnému seznamování se a prolamování zábran mezi dosud neznámými účastníky. K tomu, abychom se všichni lépe poznali, výtečně posloužila např. „hra na detektiva,“ během níž bylo našim úkolem získat co nejvíce informací o vylosovaném člověku, aniž bychom se ho ovšem přímo ptali. Bylo až s podivem, co vše někteří dokázali vypátrat… Ke zlepšení vzájemné spolupráce a důvěry ve skupině přispěl zase teambuilding v podobě laser tagu.

Poté už jsme se mohli všichni pustit do práce, lépe řečeno do odhalování tajů, jak připravit a zrealizovat projekt Evropské dobrovolné služby (EDS) co nejkvalitněji a tak, aby měl co největší a nejpříznivější dopad na všechny zúčastněné. V průběhu týdne jsme se pak věnovali podrobně jednotlivým aspektům EDS: tomu, jaký má vlastně smysl a jaké hodnoty by měly být v průběhu EDS naplňovány a dodržovány, jaké jsou role jednotlivých partnerů v projektu, jaké existují možnosti aktivního zapojení nejen hostitelské a vysílající organizace, ale také dobrovolníka a komunity do přípravy a realizace projektu EDS, jak správně vybrat vhodného dobrovolníka, jak předcházet nedorozuměním a problémům, které by mohly později vyústit v krizi, a jak případné krize efektivně řešit, a mnohým dalším. Všechny poznatky posbírané na projektu budou shrnuty ve zvláštní brožurce, která bude sloužit jako opora pro kvalitnější práci koordinátorů a mentorů EDS.

Zdaleka přitom nešlo jen o pasivní naslouchání přednáškám a lekcím ze strany velmi zkušených facilitátorů. Často jsme si mohli vyzkoušet řešení různých modelových situace v praxi – např. výběr dobrovolníka na základě údajů obsažených v životopisech, hledání východiska z (reálných) krizových situací nebo to, jak bychom měli jako mentoři správně komunikovat s dobrovolníkem. Velký důraz byl kladen na sdílení zkušeností a zážitků z našich EDS projektů, ať už šlo o prezentace příkladů úspěšných EDS nebo to, jak přistupujeme k různým stránkám EDS. Bylo velice obohacující slyšet zkušenosti z různých stran: jak od koordinátorů hostitelských a vysílajících organizací, tak od mentorů a dobrovolníků.

Důležitým cílem semináře bylo také navázání a následné rozvíjení partnerství mezi zástupci zúčastněných organizací. To se díky opravdu výborné partě účastníků neodehrávalo pouze v průběhu „pracovních aktivit“, NGO fair a několika dní, kdy jsme společně vytvářeli naše budoucí EDS projekty, ale také na informální úrovni během přestávek, interculture nights, výletu a návštěv krakovských hospůdek a klubů. Naši polští hostitelé z Europe4Youth nás seznámili nejen s krakovskými památkami, ale také s nočním životem města – ukázali nám starou, avšak stále krásnou Jagellonskou univerzitu, provedli nás Starým městem přes Malé a Hlavní náměstí s mariánskou bazilikou, proslulými soukenicemi, pomníkem Adama Mickiewicze, u něhož si dávají krakované srazy, k floriánské bráně a odtamtud na Wawel, kde nás čekala prohlídka katedrály s hrobkami polských králů, a do židovské (dnes spíše hipsterské) čtvrti Kazimierz. Ti živější z nás měli potom příležitost vybít svou energii tancem či na karaoke v některém z krakovských klubů.

Bydleli jsme v malém útulném penzionu, kde také probíhaly aktivity. To se hodilo zvláště ve dnech, kdy venkovní teplota klesala k -16°C. Účastníci dostali navíc na výběr, zda chtějí být v pokoji sami, nebo jej sdílet s někým druhým. Díky tomu, že jsme byli v penzionu v době konání projektu sami, měli jsme jisté příjemné soukromí a také nehrozilo, že budeme někoho rušit – speciálně během bujarých mezinárodních večerů a party…

Celkově se jednalo o projekt vydařený po všech stránkách – od vlastních aktivit přes účastníky až po logistiku. Proto jsme se jen těžko loučili a odjížděli ze semináře plni nových zkušeností, znalostí, inspirace a motivace, ale především s příslibem plodné budoucí spolupráce.

Velké díky patří úžasnému pořadatelskému týmu Europe4Youth, zkušenému facilitátoru Dushko Radevskimu z makedonské organizace SFERA a projektové koordinátorce EYCB Janičce Parolkové, která nám českým účastníkům byla po celou dobu oporou.

Jakub Miklín

Možná se ti bude líbit