Step into EU — Rumunsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Aninoasa, Dambovita, Rumunsko

Termín konání: 5.—14. červenec 2021

Počet volných míst: 1.

Prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Proplácení nákladů na Covid testy: V případě, že v době konání výměny mládeže jsou stále vyžadovány PCR/antigenní testy, hostitelská organizace proplatí Covid test pro vstup na území Rumunska v max. výši €65. PCR/antigenní testy, které bude nutné provést v průběhu výměny mládeže v Rumunsku, plně uhradí hostitelská organizace.

Místo konání/ubytování a stravování je zarezervováno pouze pro účastníky této výměny mládeže, aby docházelo k minimalizaci styku s vnějším okolím. Dále, maximum aktivit se bude konat venku. Všechny povrchy se během výměny budou pravidelně desinfikovat, všude bude přístupná desinfekce.

Věkový limit pro účastníky: 18-25

Věkový limit pro group leadera: 18+

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 4+1GL

Účastnící se země: Rumunsko, ČR, Bulharsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Turecko

Hostitelská organizace: Be You Association

Popis projektu:

Věříš všemu, co přečteš na internetu? Jistě jsi odpověděl/a, že ne, což znamená, že v praxi využíváš kritického myšlení. Pokud máš zájem zjistit více o tom, jak s jeho pomocí můžeš lépe rozpoznat fake news či jak díky němu můžeš bojovat proti euroskepticismu, jsi na správné adrese!

Schopnost využívat kritického myšlení je při vyhledávání informací zaměřených na politické a sociální otázky důležitá pro občany každého státu. Tato schopnost má významný dopad na jednotu Evropské unie a evropské integrace, a to obzvláště ve chvíli, kdy Evropa čelí řadě výzev, z nichž nejvýznamnější je pandemie nemoci Covid-19. Tyto výzvy způsobily zmatení mladých lidí, kteří se obávají, že političtí představitelé jsou v těchto vážných situacích přehlceni. Tento fakt vytvořil živnou půdu pro populistické politické strany, rozšiřování dezinformací a euroskepticismus — problémy, vůči kterým jsou nejzranitelnější právě mladí lidé.

Podle zprávy Eurobarometru 2018 zaměřené na fake news a online dezinformaci jsou sociální média méně důvěryhodným zdrojem informací. Mladí lidé mezi 15 a 24 lety však dávají novinkám ze sociálních sítí a aplikací pro zasílání zpráv důvěru poměrně vysokou. Právě proto jsou schopnosti kritického myšlení a mediální gramotnosti silnější než kdy jindy.

 

Cíle projektu:

  • Rozvinout kritické myšlení mladých lidí v souvislosti se zprávami, které vidí a slyší;
  • Rozvinout schopnost mladých lidí kriticky zhodnocovat mediální obsah, sociální a politické akce;
  • Rozvinout mediální gramotnost mladých lidí pro boj s euroskepticismem a fake news;
  • Propagovat evropské hodnoty mezi mladými lidmi;
  • Umožnit mladým lidem, aby se stali aktivními občany zapojenými do problémů, které se týkají jich a jejich komunit, a to zejména euroskepticismu a fake news.

 

Profil účastníka:

Je pro nás důležitá podpora účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi a poskytneme jim veškerou potřebnou podporu.

Mladí lidé, kteří se zúčastní projektu by měli mít zájem o téma projektu, Evropskou unii, mediální gramotnost, občanskou angažovanost. Mohou to být lidé aktivní ve svých komunitách, ale i Ti méně aktivní či neaktivní. Všichni účastníci by však měli být motivováni k získání znalostí souvisejících s tématem projektu a odhodláni zlepšit svou mediální gramotnost a bojovat proti euroskepticismu a fake news.

 

Povinnosti účastníka:

  1. Prezentace vysílající organizace: Účastníci projektu si připraví prezentaci jejich vysílající organizace. Mohou si na to přinést materiály (brožury, letáky apod.).
  2. Prezentace místních skutečností souvisejících s euroskepticismem: Každá národní skupina si připraví krátkou (5–10 min) role play dramatickou aktivitu prezentující situaci ohledně euroskepticismu mezi mládeží/občany jejich domovské komunity. Aktivita bude provedena na projektu.
  3. Energizers: Každá národní skupina bude jeden den organizovat energizéry (krátké hry na probuzení pozornosti a koncentrace účastníků). Skupina si musí 3–4 takové energizéry připravit.
  4. Pomocná ruka: Každý den bude tým 3–4 účastníků pomáhat se servírováním jídel (snídaně, oběd, večeře) a s umýváním nádobí. Tým bude každý den jiný.

 

Možná se ti bude líbit