Stop Bullying – Rumunsko

single-image

Termín konání: 8.–17. srpen 2021

Místo konání: Aninoasa, Dambovita, Rumunsko

Počet členů české skupiny: 5+1 group leader

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete infopackrozpis denních aktivit. Datumy v info-packu jsou nesprávné – projekt se bude konat v termínu 8.–17. srpen 2021. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku do 1. června (vč.)

Omrkněte také webové stránky projektu: https://beyoueurope.eu/en/erasmus-2/stop-bullyng/

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte informaci v sekci Chci vyjet na projekt.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Věkový limit pro účastníky: 16-19

Věk. limit pro group leadera: 20+

Účastnící se země: Rumunsko, Slovensko, ČR, Polsko, Turecko 

Hostitelská organizace: Asociația Be You

Popis projektu:

Dnešní mládež je velmi ohrožena a negativně ovlivněna šikanou. Co si pod tím pojmem ale představit? Nejedná se jen o fyzické násilí a vyhrožování, ale i psychické útoky jako zesměšňování či záměrné vylučování jednotlivce ze společnosti.

Šikanovaní adolescenti mají v dospělosti dalekosáhlejší následky a újmu na mentálním zdraví než týrané děti.
Prevence násilí a šikany ve školách je jednou z klíčových priorit Strategie Rady Evropy o právech dítěte. Každý třetí teenager v Evropě je obětí šikany: 44,5 % šikanovaných ukončuje své vzdělání střední školou, 9,2 % pravidelně nechodí do školy, 42,4 % se cítí vyloučeno z kolektivu a 63,9 % má pocity úzkosti při testech a zkouškách. Dlouhodobě má šikana za následek deprese, sociální izolaci, případně sebevraždu.
Cílem projektu „Stop Bullying” je seznámit mládež s jejími demokratickými právy a možnostmi aktivního občanství a vzdělávání za účelem boje proti šikaně.

Cíle projektu:

 • vysvětlit problematiku šikany, její druhy (kyberšikana)
 • projevy (psychické či fyzické násilí) a následky (deprese, sociální izolace, sebevražda)
 • zvýšit povědomí o základních demokratických právech a aktivním občanství
 • představení metod boje proti šikaně

Za český tým pojede na tuto výměnu 5 účastníků a 1 group leader. Tým musí být genderově vyvážený. Minimálně 1 účastník musí splňovat podmínky znevýhodněné mládeže.
Profil účastníka:

 • pobyt na území ČR
 • věk od 16 do 19 let
 • zájem o problematiku šikany a kyberšikany
 • motivaci k řešení tohoto problému
 • má přímou zkušenost jako oběť nebo organizátor šikany anebo byl svědkem či spoluúčastníkem šikany

Profil group leadra:

Role group leadra je často nesprávně zaměňována s rolí účastníka projektu. Group leader je dospělý účastník projektu. Zajišťuje bezpečnost a ochranu ostatních účastníků ze své země a také se účastní aktivit projektu. Group leader pro tento projekt musí být osoba starší 20 let. Musí také mít zkušenosti jako pracovník s mládeží.

Role group leadra:

 • účastní se výběru účastníků projektu;
 • vede přípravné předprojektové schůzky s účastníky ze své země;
 • je ve stálém kontaktu se svou partnerskou organizací a s organizátory projektu;
 • zajišťuje, aby účastníci věděli o jakýchkoliv kulturních odlišnostech;
 • předává účastníkům aktuality ohledně projektu;

zhodnocuje potenciální rizika, která mohou v souvislosti s projektem vzniknout a kroky, které mohou být podniknuty k jejich minimalizování.

 

 

Bezpečnostní opatření v souvislosti s COVID-19
Pro zvýšení bezpečnosti účastníků se organizátoři rozhodli přijmout následující opatření:

 • Penzion bude pronajatý výhradně pro tento projekt, kromě účastníků projektu v něm nikdo nebude ubytován.
 • Ubytování je umístěno v kopcovité oblasti se sportovišti, plaveckým bazénem, terasou, a pěšími stezkami, což zajišťuje účinnou izolaci od okolí.
 • Všechny vstupy do areálu penzionu budou vybaveny desinfekcí, celý penzion bude denně uklízen a dezinfikován.
 • Ve všech pokojích bude dezinfekce volně dostupná, účastnící budou dostávat hygienické utěrky po celou dobu pobytu.
 • Mýdlo ve veřejných prostorách bude antibakteriální.
 • Původním plánem bylo utvořit pro ubytování skupinky jiných národností, ale bude-li to situace vyžadovat, budou účastníci stejné národnosti ubytováni na jednom pokoji.
 • Pro zajištění dostatečné hygieny bude v penzionu k dispozici pračka včetně pracího prášku.
 • Účastníci budou mít i možnost vypůjčení žehličky.
 • Každý účastník obdrží personalizovaný hrneček s logem projektu a jeho jménem pro zabrání přenosu virů.

Možná se ti bude líbit