Thanks but no Tanks — Polsko

single-image

Termín konání: 13.-20. říjen 2018

Místo konání: Stegna, Polsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Training course on how to use non-violent communication to integrate political dimension into youth work 

Prosím přečtete si info-pack a omrkněte video z projektu: https://www.youtube.com/watch?v=jlGVY1eEVJ4&fbclid=IwAR0RIf37KAM81zHk8oQTLBfGRHbhOJvZjR0yu1eWKwgHlO796wufCH26OAo a také fotky: https://drive.google.com/open?id=1FwJx69dboV4AKQWOsfyKb3hK7O2C3sXp (authored by @MalgorzataMatuszewskaFotografia

Účastníci: Jan Krotký, Soňa Raszková

Hostitelská organizace: Global Wave Foundation

Účastnící se země: Czech Republic, Estonia, Denmark, France, Greece, Spain, Austria, Malta, Portugal, Hungary, Italy, Poland

Report z projektu:    

Tréninkový kurz Thanks but no Tanks se konal 13.-20. října na severu Polska, v přímořské vesnici Stegna, která se nacházela blízko přístavního města Gdaňsk. Z České republiky putoval na projekt dvoučlenný tým Honza a Soňa. Celý týden jsme strávili ve společnosti dalších účastníků, kteří pocházeli z Rakouska, Estonska, Španělska, Portugalska, Dánska, Maďarska a Francie.

Název projektu sám vypovídá o jeho zaměření. Ti, co si myslí, že jsme se celý týden učili o tom, jak zápolit s tanky, budou nejspíše z následujících řádků poněkud zklamaní. Bohužel nebo snad bohudík, ani jeden tank se neobjevil na dvorku místa, kde trénink probíhal. Projekt se zaměřoval především na procvičování nenásilné komunikace za účelem integrace politického rozměru do práce s mládeží.  Kurz se také soustředil na posílení uvědomění si, že jsme součástí občanské společnosti a že v ní sami musíme být aktivní. Ale nejen to, zabývali jsme se také osobním rozvojem, a posilováním komunikačních dovedností.

 

Co bylo cílem kurzu? Více se dozvědět a naučit o nenásilné komunikaci a o tom, jak zvládat konflikty skrze komunikaci.

 

Protože se jednalo o tréninkový kurz, aktivity byly velmi intenzivní. Pokud se doopravdy chcete více vzdělat a „zamakat“ na sobě a svých schopnostech, zvolte si tento typ kurzu. Každý den probíhaly čtyři workshopy, které se zaměřovaly na různé hry, cvičení, case studies v oblasti nenásilné komunikace. Kromě toho jsme se naučili mnoho nových teorií, ale také způsob, jak je uplatnit dále v praxi.  Byl zde i čas na různá sebereflexní cvičení, debaty a především feedback, jak od našich školitelů, tak vzájemně ve skupinách. Probírali jsme také konkrétní konfliktní témata a možné druhy jejich řešení, bavili jsme se o síle kompromisu a spolupráci.

A jaké workshopy bych speciálně zmínila? Představte, že máte za úkol simulovat zasedání městské rady, během kterého musíte přesvědčit/nepřesvědčit (na základě rolí) občany, zda v daném městě postavit centrum pro uprchlíky. A to vše na základě využití metod nenásilné komunikace, které jste se předchozí dny naučili. Poté to zasedání vypadá úplně jinak, než co si dokážeme představit. Další workshopy nás naučily například to, jak je důležité naslouchat, to, jak se máme nonverbálně chovat v rámci komunikace s druhými ale také, jak reagovat na neoprávněnou kritiku druhých.

 

Jeden den jsme rovněž navštívili město Gdaňsk, kde jsme se dozvěděli o fungování zdejší neziskové organizace Morena. Poté jsme zavítali do muzea Solidarity, kde jsme se více dozvěděli o komunistické historii Polska a jeho cestě k demokracii. Jen velká škoda, že podobné muzeum nemáme i v České republice.

 

A naše výstupy? Měli jsme za úkol vytvořit kampaň, která by měla mít nějaký politický podtext a propojovala lidi v rámci využití nenásilné komunikace. Každý z účastníků byl v tomto ohledu velmi aktivní a všichni jsme naplánovali poměrně propracované kampaně. Vytvořením své kampaně jsme se také dozvěděli více o projektovém managementu, ale také jsme poprvé předvedli svůj „elevator pitch“, kdy jsme museli v jedné minutě svou kampaň představit potencionálním „investorům“.

Nebylo to jen o práci a workshopech, celý kurz se také zaměřil na naši sebereflexi. Kde směřujeme? Co chceme od života? Jak chceme více podpořit naši práci s mládeži? Jakou novou cestu začít? Tyto otázky si každý z nás zodpověděl. Každý z nás proto z projektu odjíždí obohacen, jak profesně, tak osobnostně.

 

Po nabitém týdnu stráveném s dalšími dvaceti účastníky jsme odjížděli velmi spokojení. Získali jsme užitečné znalosti, praktické dovednosti, motivaci být aktivní součástí občanské společnosti ale také plán konkrétní akce, která se zaměří na podporu mladých. A to vše díky tomuto kurzu!

 

Díky všem účastníkům, vysílající a hostující organizaci, že nám tyhle nezapomenutelné zážitky pomohli realizovat. 

Soňa Raszková

Možná se ti bude líbit