Think Global, Act Local (tréninkový kurz) – Itálie

single-image

Termín konání: 17.-23. květen 2016

Místo konání: Sant’Emiliano, Itálie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack

Účastnice: Petra Mirajová

Účastnící se země: ČR, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Turecko, Německo, Lotyšsko

Hostitelská organizaceAssociazione Culturale Eufemia

Report z projektu: 

Tréninkový kurz s názvem “Think Global, Act Local“ se konal ve dnech 17. – 23. 5. 2016 v malé vesničce Albugnano v Itálii, jež byla vzdálena necelou hodinu od města Turín. Program pro 15 účastníků z České republiky, Lotyšska, Německa, Itálie, Turecka, Rumunska a Portugalska připravili a po celou dobu skvěle vedli dva úžasní trenéři Rita a Pasquale z italské organizace Eufemia, jež sídlí v Turíně. Jelikož se jednalo o mezinárodní kurz, tak dorozumívacím jazykem byla angličtina. Měli jsme to štěstí, že veškeré bláznivé i nebláznivé aktivity jsme mohli provádět v sídle permakulturní farmy Ca’Mariuccia, kde se o nás všichni zaměstnanci starali jako o krále a královny, kteří zavítali jako hosté na toto nádherné místo plné inspirace. Ubytováni jsme byli nedaleko farmy v jedno a dvoulůžkových pokojích, takže každé ráno a večer jsme mohli být okouzleni výhledem na překrásné panorama tohoto regionu.

Velkým plusem bylo právě  to, že jsme mohli nakouknout do chodu farmy a většiny jejích činností, protože perfektně doplňovali náplň našeho tréninku, kterou bylo zapojit témata zdraví, udržitelnost a životní prostředí do většiny mezinárodních tréninkových kurzů a hlavně do následujících výměn mládeže. Za využité metodologie jsme se snažili společně dojít k tomu, jak bychom mohli organizovat udržitelnou výměnu mládeže, a poté také jak toto téma udržitelnosti v budoucnu rozšířit mezi mladistvé nejen na těchto výměnách, ale i v našich organizacích, školách, školkách, workshopech,…

První tréninkový den začal originálním speed-datingem, kde jsme každý měli možnost představit své organizace a projekty. Po poledni následovala prohlídka farmy Ca’Mariuccia vedena majitelem Andreou a pracovnicí Annou, kteří nám vysvětlili, proč se rozhodli založit permakulturní farmu a co to vlastně obnáší ji vést. Od organizátorů akce bylo velmi chytré, že nás přivedli do tohoto prostředí, kde jsme mohli jíst jídlo připravené z potravin, jež byly vypěstovány přímo v místě či pocházely z blízkého okolí, přišli jsme do styku s velkým množstvím místních lidí a pracovníků, kteří se s radostí zapojili do našich diskuzí a večerních aktivit.

Následující dny jsme se formou diskuzí, brainstormingů, workshopů, úvah, debat, sdílení názorů snažili vytvořit a definovat, co je pro nás udržitelný projekt ve smyslu sociálním, ekonomickým a ekologickým. Cílem bylo také popsat a zařadit aspekty udržitelnosti do všech kompetencí Youthpassu a vytvořit tak jakýsi nástroj či malý průvodce typy pro budoucí účastníky podobných projektů. Jedním z hlavních cílů bylo promyslet a vymyslet program a veškerou organizaci navazující výměny mládeže, která bude zahrnovat naše nápady na aktivity, které podle nás pomohou přiblížit mladým lidem všechna pozitiva udržitelnosti, aktivního způsobu života, lokálního konzumu, spolupráce, ekologie, tvořivosti a kulturní odlišnosti.

Super byly také dvě inspirační prezentace dvou dobrovolníků, kteří jsou součástí neziskových organizací v Turíně. Jeden z nich pracuje na projektu, v němž se nějakých způsobem snaží oživit opuštěný veřejný prostor jednoho malého parčíku v Turíně a přivést tak místní obyvatele všech generací dohromady za účelem určité výměny a společné akce ke zkrášlení a zkulturnění opuštěného místa. Druhý nám předal praktické informace o organizaci Greenpeace a hlavně o její lokální formě v Turíně.

Co mohu říci na závěr? Určitě to byl trénink velmi užitečný a doufám, že jsme připraveni předat naše novo-staré znalosti mladým lidem ve věku 16 -19 let, kteří přijedou na námi organizovanou Youth Exchange v období od 28. 7. do 6. 8. 2016 do jedné z vesniček italských Alp – Folgarida (TN). Bude to úžasná příležitost v praxi vyzkoušet vše, o čem jsme celou dobu na tréninku debatovali a říkali si, že by nemělo na takovém projektu chybět. Byla to úžasná zkušenost, kterou bylo fajn sdílet s lidmi, kteří mají určité zkušenosti a moc rádi se o ně podělí, takže se člověk dozvěděl o mnoha projektech a zajímavých činnostech, které jsou pro udržitelnost společnosti určitě velkým přínosem.                    

Petra Mirajová 

Možná se ti bude líbit