TO oBEse OR NOT TO oBEse – Turecko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Aksaray, Turecko

Termín konání: 7.—16. září 2021

Počet volných míst: 5+1GL

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Věkový limit pro group leadera: 18+

Před tím, než se přihlásíte na kterýkoliv z našich projektů, důkladně si přečtěte informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 25. července.

Pro to, abyste se mohli zúčastnit tohoto projektu musíte vlastnit platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu vstupu na území Turecké republiky). Více přímo na stránkách Ministerstva zahr. věcí ČR

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Aksaray University Healthy Life Student Club

Účastnící-se země: Turecko, Španělsko, Lotyšsko, ČR, Rumunsko, Litva

Popis projektu:

Podařilo se Ti porazit obezitu? Nebo s ní zatím stále svádíš zákopovou válku? Ať už je tvá odpověď jakákoliv, tento projekt by mohl být něčím pro Tebe! Cílem této výměny mládeže je totiž rozšířit povědomí o problému obezity ve společnosti, ukázat, jak s ní lze bojovat pomocí adekvátního a zdravého stravování, ukázat účastníkům, jak lze získat dobré pohybové návyky a uvést celou společnost do pohybu.

Cíle projektu:

  • Informovat místní o definici obesity, jejích původcích a následcích
  • Přetvořit účastníky projektu v bojovníky proti obezitě
  • Vysvětlit veřejnosti a účastníkům vztah mezi kalorickým příjmem a počtem vyvážených jídel
  • Pomoct účastníkům vytvořit své plány fyzické aktivity a sdílet tyto plány se svým okolím
  • Informovat účastníky o zdravém stravování a naučit je připravovat zdravá jídla
  • Pozitivně ovlivnit co největší množství lidí, naučit je bojovat proti obezitě a nezdravému životnímu stylu
  • Změnit stravovací návyku účastníků a podpořit je v žití zdravého života

 

Aktivity:

Všichni účastníci se budou účastnit aktivit projektu, náš organizační tým bude dělat všechno pro to, aby si každý účastník projekt užil. Proto bude první den projektu zaměřený na seznamování a bourání ledů. Hlavní téma projektu (obezitu) budeme prozkoumávat s pomocí celé řady neformálních aktivit.

Metodologie:

Metody neformálního vzdělávání jsou nevyhnutelnou součástí každého Erasmus+ projektu, včetně toho našeho. Účastníci díky nim budou zastávat aktivní roli v každé aktivitě. Čeká nás řada setkání plných workshopů, her, skupinových prací, vnitřních a venkovních aktivit a zhodnocování. O kulturách účastnících-se zemí se pak dozvíme v průběhu kulturních večerů. Také nás čekají schůzky a konzultace s místními autoritami.

Možná se ti bude líbit