Tools to Open Our Leaders‘ Skills — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 19.—28. duben 2022

Místo konání: Varaignes, Dordogne region, Francie

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Účastnící se země: Francie, ČR, Rumunsko, Itálie, Severní Makedonie, Španělsko

Hostitelská organizace: Concordia Délégation Rhône-Alpes

Český tým: Alena Aichlmanová, Polina Bondaruk, Zdeňka Jarošová, Robert Wesley

Report z projektu:

Projekt „Tools to Open Our Leaders‘ Skills“ se konal 19. až 28. dubna v krásné francouzské vesničce Varaignes nedaleko Bordeaux.  

Projektu se účastnili mladí lidé celkem z osmi zemí, konkrétně z Francie, Španělska, Rumunska, Severní Makedonie, České republiky, Turecka, Ruska a Ukrajiny. Projekt se konal pod záštitou asociace Concordia. Česká skupinka byla tvořena čtyřmi účastníky.  

Celý projekt byl zaměřen na vedení krátkodobých dobrovolnických projektů, takzvaných workcampů. Na začátku jsme rozebrali hlavně vše, co takový workcamp obnáší, od plánování až po evaluaci. První dny byly plné zajímavých diskusí, sdílení zkušeností a samozřejmě aktivit zaměřených na seznámení a stmelení skupiny. Později došlo i na nabití zkušeností prakticky, kdy jsme se učili o technikách opravy kulturních památek, vyzkoušeli si namíchat maltu a poté společně opravili dvě velké kamenné historické stěny.  

Projekt byl skvěle zorganizovaný, jako účastníci jsme měli dostatek prostoru k diskusi a Marie skvěle facilitovala všechny teoretické workshopy. Sam, který byl naopak zodpovědný za praktickou část projektu, se nám snažil předat co nejvíce zkušeností ohledně technických aspektů opravy a práce s potřebným načiním. V rámci projektu jsme měli možnost si vyzkoušet i pozici lídra workcampu a získat tak představu, co vedení takového workcampu obnáší. Při všem nám ale samozřejmě pomáhala Marie a především Sam, kteří se nám plně věnovali po celou dobu projektu. 

Z projektu si odnáším mnoho nových zkušeností a znalostí. Dohromady jsme se všemi účastníky vytvořili prostor, kde mohl každý otevřeně projevit svůj názor a sdílet zkušenosti. Diskuse byly vždy obohacují a několikrát pokračovaly i během našeho volného času, kdy jsme měli možnost prozkoumat Varaignes. Velkým přínosem projektu byli i místní obyvatelé, z nich někteří s námi trávili mnoho času a pomáhali nám s prací na opravě zdí. Během projektu jsme navštívili i okolní města a místní zajímavosti, jako například historickou kovářskou dílnu. Z projektu si odnáším mnoho krásných vzpomínek a zážitků, které jsme za těch 11 dní spolu s ostatními účastníky prožili. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem z EYCB, díky kterým jsme se projektu mohli účastnit a kteří nám byli nápomocní při zařizování všeho důležitého.

                                                                                                                           Zdeňka Jarošová

Možná se ti bude líbit