Tools to Open Our Leaders‘ Skills — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 19.—28. duben 2022

Místo konání: Varaignes, Dordogne region, Francie

Věkový limit pro účastníky: 18+

Počet účastníků v nár. týmu: 4

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Francie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Francie, ČR, Rumunsko, Itálie, Severní Makedonie, Španělsko

Hostitelská organizace: Concordia Délégation Rhône-Alpes

Popis projektu:

„Nástroje pro získání leadership dovedností: technické školení pro vedoucí táborů“

Popis:

Tento projekt si klade za cíl spojit tyto dva typy školení s cílem prodiskutovat osvědčené postupy jednotlivých partnerů a zvýšit kvalitu mládežnických projektů prostřednictvím školení vedoucích. Prostřednictvím tohoto školení chceme poskytnout pracovníkům s mládeží nástroje k rozvoji aktivního občanství a pocitu sounáležitosti s evropským společenstvím.

Na tomto školení se na 10 dní sejde 30 lidí pracujících v oblasti mládeže (lídři, facilitátoři, vychovatelé, instruktoři, učitelé…) ze 6 vysílajících organizací.

Hostitelská organizace Concordia si za místo konání vybrala Château de Varaignes v regionu Dordogne, které disponuje zasedací místností, pokojemi a krásným venkovním prostorem, kdebudou probíhat jednotlivé workshopy.

Lokální partneři hostitelské organizace (místní socíálně-vzdělávací instituce) se budou podílet na organizaci některých aktivit – zejména prostřednictvím malých workcampů. Pro realizaci kvalitních projektů je nutné vzdělávat vedoucí a projektové manažery nejen v oblasti řízení interkulturní skupiny, ale i v oblasti technické a manuální.

Zkušenosti hostitelské organizace jsou v této oblasti rozsáhlé a oceněníhodné. 

Cíle:

  • rozvíjet dovednosti pracovníků mládeže v oblasti skupinového vedení renovačních technik pro staré budovy 
  • sdílení osvědčených postupů jednotlivých organizací a nadále rozvíjet již existující společnou kulturu v rámci sítě Aliance

Metodologie:

Tréninkový kurz bude založen na metodách neformálníc vzdělávání, které umožní účastníkům si vyzkoušet role aktéra a animátora; sdílet a rozvíjet své zkušenosti s trenéry projeky a zajistit i jim ziskání nového pohledu na věc – ve zkratce: vytvoření atmosféry sdílení znalostí. a vzájemné obohacování.

Profil účastníků:

Hledáme budoucí vedoucí mezinárodních workcampů nebo pracovníky s mládeží (vedoucí mládeže, sociální pracovníci, učitelé…), kteří povedou mládežnické projekty související s obnovou a zvelebováním dědictví.

 

Možná se ti bude líbit