TransformAction: Countering Social Conflicts in Youth Work — Litva

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Markutiškės (velmi blízko hl. města Vilnius), Litva

Termín konání: 4.—11. listopad 2023

Český tým: 4 účastníci 

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: ASOCIACIJA TAVO EUROPA

Report z projektu:

Byla mi přidělena ta čest, napsat report z našeho dobrodružství na tréninkovém kurzu v Litvě a doufám, že dokážu shrnout i pocity zbytku našeho Mega českého týmu. Tréninkový kurz se konal v krásném areálu nedaleko Vilniusu, obklopeného lesy a v blízkosti malebného jezera. Náplní tréninkového kurzu byl Boj proti sociálnímu konfliktu v práci s mládeží. Ještě před začátkem kurzu jsme tak za “domácí” ůkol dostali přemýšlet o lokálních konfliktech, se kterými se v naší zemi setkáváme a být tak připraveni představit situaci v naší republice zbytku účastníků z různých koutů Evropy (a vlastně i světa). Kurzu se kromě našeho pětičleného týmu účastnilo dalších 26 mladých lidí z Maďarska, Litvy, Estonska, Rakouska a Rumunska. Součástí zahraničních týmu byli i lidé původem z Indie a Pákistánu a měli jsme tak možnost dozvědět se něco i o těchto kulturách.

První den projektu byl především o seznamování. Formou různých aktivit jsme se tak o ostatních ůčastnících kromě jejich jmen dozvěděli i jejich zájmy a něco o kultruním pozadí, ze kterého pochází. Tyto znalosti jsme pak prohloubili na cultural night, kam každý tým přivezl jídlo a pití typické pro svou zemi a pak jsme hodovali u stolů ve smíšených skupinkách, přičemž jsme si navzájem sdíleli tradice o stolování a dalších kulturních zvyklostech typických pro naši zemi.

Následující dny jsme se věnovali již zmíněnému tématu kurzu, první den nám však velmi pomohl se ze skupiny náhodných lidí stát partnery při následných debatách, spolupracovníky v analytických týmech či přednášejícími a jejich publikem. Věnovali jsme se tak například debatám o tom, kde začíná násilí, kdo vlastně určuje, co násilí je a co ještě není a jaké jsou jeho typy. Dále jsme se věnovali konfliktům a jejich analýzám. Tyto programy většinou začaly půl hodinovým až hodinovým úvodem, plným faktických příkladů a následovala zpravidla skupinová práce, jejíž výsledky jsme následně prezentovali před zbytkem skupin. Vyzkoušeli jsme si tak například aplikaci různých teorií konfliktu na rozmanité situace od konfliktu mezi dvěma lidmi po konflikt mezi národy. Součástí programu byla i práce ve dvojcích, jež umožňovala výborné prostředí pro filozofování a hlubší uchopení nastíněných problémů. Při jednom takovém bloku jsme například rozjímali nad citáty slavných bojovníku za mír o podstatě nenásilí.

Poslední dva dny jsme, již v národních týmech, připravovali následnou follow-up aktivitu, kterou jsme měli realizovat po příjezdu ve své zemi. Náš tým se rozhodl připravit přednášku o možnostech výjezdu do zahraničí podporovaných EU, zaměřenou pro znevýhodněné mladé lidi. Během posledních dní jsme se tak věnovali přípravám akce, děláním analýz a vytváření prezentace, kterou jsme poslední den představili zbylým týmům. Všechny národní týmy měli své aktivity moc pěkně vymyšlené, až mě mrzí, že se jich nebudu moci zúčastnit.

Byl to skvěle strávený týden a jsem moc ráda, že jsem měla možnost vyjet. Určitě budu na tento zážitek ještě dlouho vzpomínat. Na závěr bych chtěla dodat, že jídlo a lokalita byli úžasné. A samozřejmě by zážitek nebyl ani z poloviny takový, kdybych neměla to štěstí potkat na projektu tolik zábavných a inspirativních lidí z různých částí Evropy a samozřejmě ty z Česka.

Katka


Report z místních aktivit týmu:

On 1/12/2023, a follow-up activity regarding the completed project took place in Prague. We contacted organisation SVITLO and SCOUT INSTITUTE. Also EYCB, the sending organisation from Czechia helped us with sharing the event. Main goal of activity was to support inclusion of ukranian refugees in Prague or nearby. Also it was planned to inform youth people about Erasmus opurtunities to visit abroad projects during studies or after. Pavel, Simon, Anna, Bára and Kateřina organized this event and after an event with presentation, discussion and competition. It continued in Kotva Prague restaurant as an informal and spontaneous event.

Please also read the Discover Europe presentation prepared by the Czech team: Objev Evropu

Možná se ti bude líbit