Trusty Clowns — Francie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Bédeille, Francie

Termín konání: 13.—28. srpen 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18+): pracovníci s mládeží, edukátoři, učitelé, lidé se zapáleným zájmem o téma projektu

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack, popis projektu a rozpis denních aktivit. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 5. června.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. V případě ‚green travel‘ (= cesty tam i zpět pozemní cestou; vlakem/autobusem) je rozpočet na cest. náklady (vč. možnosti proplaceného low-cost přespání po cestě v hostelu) €320.

Hostitelská organizace: SolAfrika

Popis projektu:

NÁŠ CÍL

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího kurzu je vyškolit sociální pracovníky v používání uměleckých expresivních workshopů s jejich cílovými skupinami tím, že:

  1. Budou schopni hrát před publikem
  2. Navrhnou skupině divadelní hru
  3. Budou schopni přimět cílovou skupinu prožít umělecký a expresivní zážitek.

Dva projekty „Act ForWords I a II“ byly úspěšné. V tom posledním jsme přišli na to, že klauniáda a improvizace jsou dva opravdu hodnotné nástroje pro zvýšení sebevědomí, sebepoznání, skupinové dynamiky a společného soužití. Tyto hodnoty jsou pro nás v Solafrice základem dobrého soužití v naší společnosti a v Evropě. Proto chceme tyto hodnoty a znalosti propagovat prostřednictvím klauniády a improvizačního divadla.

Tento tréninkový kurz si klade další cíle, jako např:

  • Podporovat zdravější způsob života prostřednictvím zdravé, organické stravy.
  • Podporovat kritické myšlení a aktivitu ve skupinové dynamice.

METODY

Plánujeme používat participativní metody. Účastníci budou aktivní a zapojí se do jakéhokoli úkolu z každodenního života. Budeme také používat neformální vzdělávací nástroje na podporu skupinové dynamiky a v navrhovaných workshopech. Každý by tedy měl mít možnost rozvíjet svou kritickou mysl, smysl pro analýzu a sdílet svůj názor s ostatními. Tímto způsobem podpoříme každou dovednost a znalost, kterou během vzdělávacího kurzu získáme.

Podporujeme neformální a informální vzdělávání, většina workshopů bude praktická, spolu s teorií potřebnou k pochopení základů.

PROGRAM: Co se týče aktivit, zatím se bude jednat o: 

Skupina bude rozdělena na dvě části. Každá z nich projde improvizačním divadlem a klauniádou. Obě skupiny budou mít společná sezení, na kterých se naučí, jak s těmito nástroji postavit workshop.

Získané poznatky uplatníme v praxi s místními cílovými skupinami.

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ

Tréninkový kurz bude trvat 16 dní v Bédeille (09230 – jihozápadní Francie), na starém statku, který vlastníme a renovujeme s mládeží. Kurzu se zúčastní přibližně 25 účastníků. 

Tréninkový kurz se bude konat od 13. do 28. srpna 2023. Účastníci by měli přijet 13.8. v 15.30 hodin na vlakové nádraží v Cazères sur Garonne. Jejich lety zpět (28. srpna) by měly (nejdříve) odlétat ve 13 hodin z letiště v Toulouse.

Možná se ti bude líbit