Unleash Your Inner Entrepreneur — Polsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 19.—27. srpen 2022

Místo konání: Katowice, Polsko

Pokud máte zájem o více informací, prosím přečtěte si infopack.

Účastnící se země: Gruzie, Arménie, Španělsko, Albánie, ČR, Polsko

Hostitelská organizace: Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Przedsiebiorczego

Český tým: Attila Zsíros (GL), Eva Heřmanová, Clara Madureira Lobão de Carvalho, Daniel Tesařík, Jan Kubaň

Report z projektu: 

Výměna mládeže s názvem Unleash Your Inner Entrepreneur byl projekt pořádaný organizací Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego v rámci programu Erasmus+, který se konal 19.-27.8. 2022 v polském městě Katowice. Jeho cílem bylo rozvíjet u mladých účastníků schopnosti a dovednosti potřebné v oblasti podnikání a zvýšit tak jejich šance na úspěch v pracovním životě. Projektu se zúčastnili mladí lidé z 6 různých států, a to z České republiky, Polska, Španělska, Albánie, Gruzie a Arménie. Organizátoři si pro nás připravili týden nabitý zábavným programem, během kterého jsme hráli nejrůznější hry a zpracovávali skupinové projekty, a to jak v národních, tak v mezinárodních týmech. Všechny hry a skupinové projekty byly orientovány na týmovou spolupráci, komunikaci, dělbu práce a kreativitu, tak aby v nás co nejvíce probouzely „soft skills“, které se nám můžou hodit v našich budoucích povoláních.

Hlavní program byl v rámci jednotlivých dnů rozdělený do dvou 3hodinových bloků, první blok se konal vždy mezi 10 a 1 hodinou dopolední, druhý blok začínal ve 3 hodiny odpoledne a končil v 6 hodin večer. Po večeři následovaly každý den tzv. Cultural Evenings, během kterých jednotlivé národy představovaly svoji zemi a připravovaly program pro ostatní účastníky. Ten národ, který měl v daný den naplánovaný svůj Cultural Evening, měl též za úkol si nachystat dva energizery, kterými měl rozproudit energii mezi účastníky během hlavního programu.

Výsledkem celotýdenního snažení byl byznys plán, na kterém jsme pracovali v mezinárodních týmem poskládaných tak, aby v každém týmu byly zastoupeny všechny zúčastněné národy. Součástí byznys plánů byla loga námi vymyšlených firem, reklamní videa, SWOT analýzy a Businness Model Canvas. Tyto finální nápady a výtvory jsme prezentovali na závěrečné session, která se konala v pátek dopoledne.

Kromě her a společných aktivit, které pro nás připravili organizátoři, jsme měli též dostatek času prozkoumat Katowice a místní památky. K tomu pro nás na středeční odpoledne organizátoři připravili prohlídku místního Slezského muzea, které se věnuje historii a umění Slezského regionu. Jako „privátní“ výlet se naše česká výprava společně s albánskou výpravou vydala poslední den odpoledne do blízkého Krakowa a prošla si jeho historické centrum, což byla krásná tečka na konci našeho projektu.

Celkově byl projekt velmi zdařilý a týden strávený mezi 40 mladými lidmi z naprosto rozdílných kulturních zázemí považuji za hodnotnou zkušenost. Když k tomu připočteme množství nápadů, poznatků a zkušeností, které jsme si navzájem předávali, tak mohu říct, že projekt svůj záměr naplnil. Organizátorům výměny mládeže Unleash Your Inner Entrepreneur tak patří obrovské díky, stejně jako organizaci EYCB za zprostředkování projektu pro naši českou výpravu.

                                                                                                                                                                                                       Daniel Tesařík

Možná se ti bude líbit