Upgrade Youth Work (partnership building activity) – Rumunsko

single-image

Termín konání: 25. říjen – 2. listopad 2016

Místo konání: Iasi, Rumunsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: partnership building activity (tj. aktivita na navazování nových partnerství mezi zástupci mládežnických neziskových organizací)

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit. Podívejte se na Facebookovou stránku projektu a rozhovor s českým týmem

Účastníci: Veronika Svobodová, Jan Fiala, Pavlína Martinová

Účastnící se země: Portugalsko, Makedonie, Bulharsko, Dánsko, ČR, Kypr, Itálie, Turecko, Řecko, Francie, Polsko

Hostitelská organizaceKasta Morrely

Report z projektu: 

Projekt s názvem Upgrade Youth work byl zaměřen na Partnership building aktivity, jinými slovy šlo o aktivitu zaměřenou na navazování nových partnerství mezi zástupci mládežnických neziskových organizací. Projekt se uskutečnil v krásném městě Iasi na severu Rumunska, blízko hranic s Moldávií. Po organizační stránce bylo vše zajištěno pořadatelskou organizací Kasta Morrely a celkem se projektu zúčastnilo 30 mladých lidí z 12 zemí (Portugalsko, Makedonie, Bulharsko, Dánsko, ČR, Kypr, Itálie, Turecko, Řecko, Francie, Polsko, Rumunsko).

Všichni účastníci byli vyzvednuti na letišti a dopraveni na krásný hotel vzdálený zhruba 15 minut autobusem od centra Iasi. Pokoje byli po 2-3. Personál byl velice milý a nápomocný. Snídaně byly formou švédských stolů (sýry, vajíčka, šunka, párky, pečivo, med, máslo, marmeláda, cereálie, zelenina, horké a teplé nápoje…). Obědy i večeře byly výborné, porce dostačující. Většinou se objevovaly typické rumunské pokrmy (velice podobné našim). Pokoje byly prostorné, čisté a denně uklizené. Ubytování opravdu na jedničku.

O program se staraly celkem 3 organizátorky a aktivity byly z velké části in-door. Párkrát jsem ale i vyjeli do centra na prohlídku města, univerzity, navštívit a prezentovat naše výsledky před veřejností do místního kulturního domu.

První den až dva byly aktivity zaměřeny na prolomení ledů, teambuildingy, seznámení se s organizacemi a jednotlivými účastníky, zapamatování jmen, seznámení se s harmonogramem následujících dnů, organizační pokyny apod. Líbilo se nám, že vždy bylo řečeno, na čem se bude každý den pracovat, jaké metody použity, kam se půjde. Zkrátka, vše mělo řád a vždy byl každý informovaný dopředu. Během prvních dnů jsme se všichni perfektně seznámili, poznali se a odbourali všechny hranice. Tudíž následná práce byla o to snazší. Každý byl dobře naladěn a těšil se na práce s kolektivu.

Na začátku každého dne po snídani probíhaly tzv. energizery, neboli aktivity a hry na „probuzení“, lepší vzájemné poznání atd., které byly zakončeny sebereflexí. Jinými slovy jsme měli napsat a vyobrazit, jak hodnotíme předešlý den. Poté následovaly prezentace na probíraná témata (Erasmus + projekty, struktura Erasmus +, youth unemployment). Po prezentacích a získaní teoretických znalostí jsme byli rozděleni do stejně velkých skupin dle našich preferencí k třem tématům (bylo možné klidně změnit skupinu). Práce probíhala formou brainstormingu, naše myšlenky a vize jsme kreslili a zapisovali na velké papíry a po zhruba dvou hodinách práce (s přestávkou) každá skupina prezentovala přede všemi jejich výsledky. Následně proběhla diskuze, připomínky a korekce ze strany organizátorů. Pauza na oběd byla vždy hodinu a půl a poté opět následovaly prezentace, práce na projektech, hry, diskuz. Druhý den byl večer ve znamení „Interculture night“. Každá země si připravila typická jídla a nápoje, prezentovali země ostatním. Program byl obohacen o představení rumunských tanců, písní a tradic. Po prezentacích následovala hromadná ochutnávka všech jídel z 12 zemí. Hrála hudba, všichni ve skvělé náladě. Na samí závěr jsme se bavili, tančili, zpívali (menší diskotéka). Obecně každý večer po večeři (od 20.00) byl volný program a pokaždé jsme ho všichni trávili společně ve společných místnostech nebo na pokoji (hra na kytaru, zpěv, sdílení zážitků, deskové hry).

Ve třetí den byla na programu prohlídka města. Bylo to opravdu super. Viděli jsme vše důležité a Iasi je opravdu krásné historické město s mnoha památkami. Kdo chtěl, nemusel jet na hotel na večeři, ale zůstat ve městě a projít více centrum, navštívit místní restaurace/hospůdky.

Čím více se blížil konec, tím naše práce a efektivita na projektech byla intenzivnější. Lépe jsme se znali, pronikli do problematiky témat, byli jsme plně seznámeni s metodikou. Poslední dva tři dny jsme se věnovali pouze třem hlavním tématům, na které jsme v podstatě vytvářeli projekty, jež byly hlavním výstupem celého projektu. Naše výsledky jsme měli možnost prezentovat v kulturním domě před veřejností (jedna třída střední školy, zástupci nějaké organizace…).

Poslední den byl evaluační. Ráno jsme ještě dokončovali práci na projektech, ale celé odpoledne probíhala evaluace celého projektu z mnoha hledisek. Vyplňovali jsme dotazníky od organizátorů, ústně hodnotili naše výstupy, splněná očekávání, návrhy na zlepšení. Velice krásná byla možnost dát lístečky osobám, které jsme měli nejraději, a napsat jim něco krásného, co jsme s nimi v průběhu projektu prožili. Zároveň to poslouží jako vzpomínka. Prohlíželi jsme si fotky od začátku projektu až do posledního dne. Následně byl prostor pro vyřešení organizačních věcí spojených s vyplácením cestovného, doložení letenek apod. Po večeři proběhlo oficiální ukončení, jehož se účastnil i starosta města. Všem byli rozdány certifikáty a chystali jsme se si společně užít náš poslední večer.

Celý týden projektu byl naprosto neuvěřitelný, plný emocí, zkušeností a seberozvoje. Poznali jsme spoustu krásných lidí, poznali jsme sami sebe, mnozí z nás překročili komfortní zóny a udělali velký kus práce v komunikaci, soft skills, mezilidských vztazích a interkulturním prostředí.

Jan Fiala

Možná se ti bude líbit