Virtual Diplomacy Ambassadors — Turecko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Istanbul, Turecko

Termín konání: 17.—27. červen 2023

Český tým: 6 účastníků + 2 group leadeři 

Přečtete si prosím info-pack.

Hostitelská organizace: Divan Research and Education Association

Report z projektu:

Projekt Virtual Diplomacy Ambassadosr se konal 17.–27. 6. 2023 v Turecku v centru města Istanbul. Projektu se účastnilo 44 lidí ve věku 18-30 let. Účastnící byli ze 4 zemí – Česká Republika, Turecko, Srbsko a Makedonie. Vše zaštiťovala turecká organizace Divan, která se o nás celý projekt starala.

Celý projekt byl naplánován do posledního detailu, jelikož mezi aktivity byl značný balanc. Projekt se skládal z několika přednášek, workshopů, diskuzí a aktivit, díky kterým jsme mohli poznat více ostatní účastníky. Získali jsme větší přehled v oblasti digitální diplomacie, budování míru, nových medií či jsme se zaměřili na praxi digitální diplomacie v různých státech a při různých událostech nebo konfliktech. Na workshopech jsme pracovali v týmech, kde jsme si mnohdy volili role a prezentovali jsme naše (mnohdy i kreativní) projekty. Jednalo se například o projekt, kde jsme si měli vytvořit vlastní stát, jeho název, vlajku a slogan a diplomaticky se dohodnout s ostatními státy o území. U dalšího projektu bylo za úkol vytvořit projekt, který se mohl týkat čehokoliv. Důležité bylo vytvořit funkční projekt, který bude obsahovat veškeré nezbytné informace – počet dní projektu, místo konání, počet účastníků, budget a další.

City Hunt byla aktivita, která nám umožnila poznat velkou část města Istanbul – především památky, lépe poznat ostatní účastníky a pobavit se. Byli jsme rozděleni do skupin a měli jsme splnit 44 úkolů. Hlavním cílem bylo se s celou skupinkou při plnění každého úkolu vyfotit.

Celý projekt se nesl v duchu skvělé atmosféry, úžasného jídla, a především mnoho nových informací. Tento projekt každému přinesl nové přátele, skvělé zážitky a cenné poznatky. (Kristýna Mikulová)

Možná se ti bude líbit