Volunteering from A to Z: Volunteers‘ Management — Bulharsko

single-image

Termín konání: 11.-17. listopad

Místo konání: Plovdiv, Bulharsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Toto je první tréninkový kurz ze série „Volunteering from A to Z“. Více o této sérii najdete zde. Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: Cooperation for Voluntary Service Bulgaria

Účastnící-se země: Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, North Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Turkey and Bulgaria.

Účastníci českého týmu:  Lukáš Peluněk, Tereza Homulková

Report z projektu: Volunteering from A to Z: Volunteers‘ Management – Bulharsko

Ve dnech 11. až 17. listopadu 2019 jsme měli možnost účastnit se tréninkového kurzu v Bulharsku, který byl první částí projektu „Volunteering from A to Z: Volunteer’s Management“ místní organizace CVS Bulgaria a jejích zahraničních partnerů (kromě EYCB z České republiky to byly organizace z Rakouska, Německa, Estonska, Maďarska, Itálie, Severní Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenska, Turecka a Španělska). Akce se odehrávala ve sportovním areálu v klidné části města Plovdiv v centrální části země – toto historické město bylo osídleno již v době antického Řecka pod jménem Philipopolis a na rok 2019 bylo vyhlášeno „evropským městem kultury“. V rámci programu kurzu jsme se proto mohli účastnit některých z doprovodných akcí letošního evropského hlavního města kultury, mohli si prohlédnout historické centrum a shlédli jsme také zajímavou prezentaci o Plovdivu.

Tréninkový kurz byl primárně určen všem, kteří pracují s mládeží, dobrovolníky a studenty. Jednotlivé dny byly naplněny bohatým programem ve společenské místnosti, z velké části se všichni účastníci aktivně zapojovali do programu v rámci kratších workshopů a diskuzí, kde sdíleli s ostatními své vlastní pocity a dosavadní znalosti o dobrovolnictví a organizací projektů pro mládež. Vše probíhalo v klidném a inspirativním duchu non-formal education – tzv. neformálního vzdělávání. Ať už byli mezi účastníky zkušení profesionálové s řadou zkušeností, či mladší a méně zkušení, všichni si po několika dnech kurzu odnášeli nové informace, nové zkušenosti a skvělý pocit, že z Bulharska odjíždějí bohatší o nová poznání.

Co pak všechny účastníky spojilo, je nyní i širší povědomí a motivace sebe sama i jiných mladých lidí do dobrovolnických aktivit a nových životních příležitostí. Závěrem nezbývá než upřímně poděkovat všem organizátorkám, které odvedly záslužnou práci!

 Lukáš Peluněk

Možná se ti bude líbit