Who Is the Director of Your Gender Role — Německo

single-image

Program: ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Osternholz Scharmbeck, Brémy, Německo

Termín konání: 26. říjen—4. listopad 2022

Velikost národního týmu: 3 účastníci (ve věku 18+).

Počet volných míst: 0. Přihlašování bylo uzavřeno 18. září. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě projektu v Německu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Německa (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Loesje e.V. 

Popis projektu:

Jedna z nejvíce postižených skupin, která trpí mnoha druhy porušování lidských práv, diskriminací v mnoha směrech, psychicky, mentálně, na trhu práce a v rodinách, skupina, která v mnoha zemích čelí hrozbám uvěznění, mučení a dokonce smrtí, skupina, která má vysokou míru sebevražd je LGBTIQ.

Touto mobilitou pracovníků s mládeží bychom rádi pozvali aktivisty, pracovníky s mládeží, učitelé aktivní ve svých komunitách skrze denní práci s mládeží, aby sdíleli realitu, vyměnili si zkušenosti, prodiskutovali nové přístupy a dobrou praxi a společně navrhli konkrétní strategie pro budoucí aktivity.

Cíle projektu:

  • zvýšit povědomí ohledně realit, kterým LGBTIQ čelí a důležitosti jejich začlenění a posílení
  • naučit se a vyměnit si různé kreativní, inovativní a digitální nástroje a metody pro kvalitní práci s mládeží
  • využít program Erasmus+ jako příležitost k aktivnímu začlenění LGBTIQ mládeže
  • navrhnout konkrétní strategie pro aktivismus

Profil účastníka:

  • 18+
  • pracovníci s mládeží, aktivisti, pedagogové, kteří přímo pracují s LGBTIQ komunitou
  • otevření učit se a rozvíjet nové dovednosti a kompetence
  • aktivní online i offline v propagaci LGBTIQ práv a antidiskriminace
  • přednostně mladí lidé angažovaní ve svém okolí ke zlepšení podmínek a zvýšení povědomí
  • zodpovědní, flexibilní a zapojení do práce s mládeží, týmoví hráči

Možná se ti bude líbit