Youth Workers Combating Hate Speech Online & Offline – Yahoo! — Arménie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Dilijan, Arménie

Termín konání: 13.—21. červen 2023

Český tým: 3 účastníci (ve věku 18+): pracovníci s mládeží, edukátoři, učitelé, lidé se zapáleným zájmem o téma projektu

Počet volných míst: 1. Na toto místo hledáme kvůli genderové vyrovnanosti týmu už pouze kluka.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Armenian Progressive Youth NGO & JUB

Popis projektu:

S nenávistnými projevy se denně setkává mnoho mladých lidí v Evropě. S rozvojem sociálních sítí se zvýšil počet případů kyberšikany a kybernetického obtěžování, což zvyšuje rizika pro demokratický řád a vyvolává obavy mladých lidí a mládežnických organizací.

Jako mládežnické organizace pracující s mladými lidmi na místní, národní a evropské úrovni a podporující digitální participaci jsme vytvořili projekt „Youth Workers Combating Hate Speech Online & Offline“, jehož cílem je řešit a transformovat online nenávistné projevy bezpečným a transformativním způsobem. Společným úsilím 12 zapojených organizací chceme vybavit 34 pracovníků s mládeží a pedagogů z EU (Nizozemsko, Kypr, Řecko, Francie, Česká republika, Slovensko a Estonsko) a sousedních partnerských zemí (Arménie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) potřebnými dovednostmi, znalostmi a nástroji na podporu boje mladých lidí proti utlačovatelským narativům, propagandě a nenávistným projevům online.

Hlavní cíle školení:

  • Zvyšování kompetencí vedoucích mládeže, pracovníků s mládeží a pedagogů v oblasti aktivismu proti nenávistným projevům a vzdělávání v oblasti lidských práv;
  • Začlenění metod boje proti projevům nenávisti a HRE metod do práce s mládeží a rozvoj budoucích projektů souvisejících s HRE v partnerských zemích;
  • Vypracování účinných strategií boje proti nenávistným projevům a kyberšikaně.
  • Zvyšování mezinárodního rozměru práce s mládeží, zejména s ohledem na výchovu k lidským právům a zapojení mládeže;
  • Zajištění dlouhodobého a udržitelného zvyšování kvality práce partnerských organizací v oblasti boje proti nenávistným projevům, kyberšikaně a dalším otázkám lidských práv.
  • Vytvoření společenství evropských pracovníků s mládeží schopných rozvíjet místní aktivity v oblasti lidských práv.

Profil účastníků:

Školící kurz je zaměřen na pracovníky s mládeží s cílem vybavit je kompetencemi a znalostmi v oblasti problematiky nenávistných projevů. Během týdenního vzdělávacího kurzu budou mít pracovníci s mládeží možnost seznámit se s novými metodami a přístupy k práci s mladými lidmi na téma nenávistných projevů. Na základě vzdělávacího kurzu se účastníci vrátí zpět do svých zemí a zahájí proces realizace následných akcí.

Projektu se zúčastní 34 pracovníků s mládeží a pedagogů z EU (Nizozemsko, Kypr, Řecko, Francie, Česká republika, Slovensko a Estonsko) a sousedních partnerských zemí (Arménie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina).

Možná se ti bude líbit