Young Active Europeans: part II – Polsko

single-image

Termín konání: 12.-19. únor 2017

Místo konání: Krzyzowa, Polsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info pack

Účastníci: Nikola Husličková, Martin Kořínek, Lenka Macháčková

Hostitelská organizace: Eko Mladenovac

Účastníci se země: ČR, Turecko, Polsko, Srbsko, Řecko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Albánie, Makedonie a Kosovo

Popis projektu:

Druhá část tréninkového kurzu Young Active Europeans se konala v prostorách centra pro mládež v malé vesničce nedaleko Wroclavi. Sešlo se zde přes třicet účastníků z 12 různých zemí, zejména z jižní a severo-východní Evropy. Většina zúčastněných měla již zkušenost s první částí tréninkového kurzu pořádanou v Srbsku, ale ani my nováčci jsme nezůstali pozadu.

Hlavním poselstvím celého projektu bylo seznámit se s různými myšlenkami a praktikami sociálního a politického aktivismu mladých lidí. Hned během úvodních sezení jsme se seznámili s tím, co a jak se dělo během prvního kurzu. Venkovní aktivity nás seznámili s krásným okolím vesničky Krzyzova a dozvěděli jsme se, proč je toto místo důležité pro evropskou historii, a že má také mnoho co do činění s aktivismem. Původním majitelem objektu, kde vzniklo centrum pro mládež byl totiž muž, který během druhé světové války zorganizoval významnou odbojovou skupinu, která však byla nakonec odhalena a on byl i se svými spolupracovníky na místě popraven. V objektu se teď nachází pamětní výstava polsko-německého usmíření.

Během dalších dnů jsme se zabývali tzv. soft skills, neboli měkkými dovednostmi. Tyto dovednosti jsou, jak jsme se dozvěděli, důležité zejména v mezilidské komunikaci, a naprosto nezbytné k efektivnímu vedení týmu, k organizování lidí či událostí, zkrátka k tomu, co je třeba, aby byl člověk dobrým aktivistou. Dozvěděli jsme se toho mnoho o vlastních soft skills, v jakém stavu momentálně jsou, a co můžeme dělat, abychom je rozvinuli.

Nakonec jsme si povídali o myšlence evropského občanství, o tom, v jakých úrovních můžeme být aktivní, a že začít měnit věci kolem sebe, není vůbec tak složité, jak to vypadá. Abychom si to prakticky dokázali, každý z nás zkusil společně se svou skupinou vymyslet vlastní projekt.

Během projektu nás provázeli dva lektoři, Michal z Polska a Katja ze Srbska, původem z Ukrajiny. Probíraná témata nám zprostředkovali velmi zajímavě, se spoustou aktivit a prostorem pro sdílení vlastních zážitků a zkušeností. Tak jsme se třeba dozvěděli o protestu proti korupci a za transparentní politiku, právě probíhajícím v Rumunsku, který iniciovala jedna z účastnic. Kromě aktivit v Krzyzowe a jejím okolí byl skvělý i výlet do nedaleké Wroclavi, kde jsme si všichni výborně užili atmosféru historického města.

Celkově jsem moc ráda, že jsem se projektu mohla zúčastnit. Dozvěděla jsem se toho spoustu o sobě, seznámila se se skvělými lidmi, viděla nová místa a získala novou inspiraci do dalšího života, jak osobního, tak pracovního.

                                                                                                                                                                                      Lenka Macháčková

 

Možná se ti bude líbit